Brussel verklaart de liefde aan de fiets

13/02/2023 - Algemeen

Er waren nog nooit zoveel fietsers in Brussel. Dit is vooral duidelijk tijdens de ochtendspits, denk maar aan de fietsfiles ter hoogte van de Kleine Ring en de Wetstraat, een onophoudende stroom fietsers aan de Koolmijnkaai langs het kanaal en de vele enthousiaste fietsende ouders en kinderen aan de schoolpoorten. Pro Velo telt in het kader van het Brussels Fietsobservatorium ieder jaar het aantal fietsers tussen 8 en 9u ’s ochtends. En wat blijkt? In 2022 steeg het aantal getelde fietsers in de ochtendspits met 43,7 % ten opzichte van 2021.

Het aantal fietsers blijft stijgen

De fiets is hét vervoersmiddel om je gemakkelijk en efficiënt door Brussel te verplaatsen. Steeds meer Brusselaars kunnen niet meer zonder. In 2022 kenden we een stijging van 43,7% ten opzichte van het jaar daarvoor! Nu de Covidjaren en haar quarantaines achter ons liggen, valt de toename van het aantal fietsers in de ochtendspits extra op. Al kunnen we de afgelopen jaren wel degelijk spreken van een duidelijke tendens, tussen 2019 en 2022 steeg het fietsgebruik gemiddeld met 12,7 % per jaar.*

Er zijn niet enkel meer fietsen, ze worden ook diverser. Voor iedere ‘mobiliteitsuitdaging’ is er wel een ‘fietsoplossing’: Longtails en bakfietsen om kinderen naar school te brengen, speed pedelecs voor pendelaars vanuit Vlaanderen, plooifietsen en deelfietsen voor de treinfietser, elektrisch fietsen om de Brusselse heuvels te overwinnen en buitenmaatse fietsen van fietsleveranciers voor leveringen …. De cijfers van het fietsobservatorium illustreren deze diversiteit ook. Zo valt het op dat 36 % van de getelde fietsen in 2022 elektrisch waren, een stijging met 6 % ten opzichte van het jaar ervoor.

Nood aan veilige fietsinfrastructuur

Doordat de stijging zich jaar op jaar blijft voortzetten, zijn de absolute aantallen fietsers ondertussen aanzienlijk. De verwachting is dat deze tendens zich zal blijven voortzetten. Dit heeft belangrijke gevolgen. Willen we ervoor zorgen dat de fietsers in Brussel op een fijne en veilige manier op hun bestemming raken, dan is er meer ruimte voor de fiets in al haar vormen en maten nodig.

De cijfers uit het Brussels fietsobservatorium tonen aan dat vooral veiligheid nog een belangrijke uitdaging is. Dit jaar vroeg Pro Velo aan fietsers of ze in het afgelopen jaar een fietsongeval hadden meegemaakt. Voor 31,4 % van de respondenten was dat het geval. Het gaat hier om ongevallen met een andere weggebruiker maar eveneens om fietsers die op zichzelf vallen. Veel van deze ongevallen zijn vermijdbaar mits betere fietsinfrastructuur. Het is dus meer dan ooit essentieel om hierin te blijven investeren!

Fietsers zijn begaan met veiligheid

Fietsers gedragen zich onveilig en onverantwoord! Ze dragen zelf geen helm! De recente cijfers uit het fietsobservatorium bewijzen het tegendeel. Fietsers in Brussel beschermen zich meer dan ooit proactief en zijn begaan met hun veiligheid. Zo droeg tijdens de tellingen in de ochtendspits 65 % van de fietsers een helm, een stijging met 3 % ten opzichte van het jaar ervoor.

82 % van de fietsen heeft correcte verlichting. Hier is nog werk aan de winkel al zijn ook hier de cijfers hoopvol. Er is spraken van een stijging van 15 % in vergelijking met 2020. Een grote stap in de goede richting.

Fietsen is vooral plezant

Deze tekst ging slechts in op enkele cijfers uit het Brussels fietsobservatorium. Zoals ieder jaar bevat het observatorium een schat aan informatie. Neem vooral zelf een kijkje op https://professionals.provelo.org/services/fietsobservatorium/

Eén iets is wellicht niet in cijfers te vatten, maar mag niet ontbreken in een overzicht over fietsen in Brussel in 2022: fietsplezier. Met een goed gevoel aan je dag beginnen, na een goedgevulde dag je hoofd leegmaken op de fiets, wind in de haren die je even je zorgen doet vergeten, de voldoening als je buiten adem die steile helling overwint om dan weer naar beneden te rollen, het oogcontact en de glimlach met die andere fietser. We hebben al terug zin om op de fiets te springen, jij ook?

 

* 2019 – 2020: - 16,1 % | 2020 – 2021: + 10,5 % | 2021 – 2022 : +43,7 %