Cornelissenlaan: park of parking?

18/06/2019 - Antwerpen - Deurne

De Cornelissenlaan, die langs kasteel Sterckshof loopt, is één van de drukste fietsroutes van Deurne (1000 fietsers per uur!). In het bestuursakkoord van het district staat de intentie om van de Cornelissenlaan een fietsstraat te maken. De Cornelissenlaan voldoet aan heel wat randvoorwaarden om dat te doen. Toch vragen we ons af of dit de meest aangewezen oplossing is. De Fietsersbond Deurne ontwikkelde daarom een toekomstvisie voor de Cornelissenlaan, waarin we onder meer pleiten voor een autovrije laan. De volledige toekomstvisie kan u lezen door onderstaande link te volgen:
Advies Cornelissenlaan: park of parking?