Cyclostrades, veilig en vlot fietsen in Brussel

06/02/2024 - Algemeen

Cyclostrades, veilig en vlot fietsen in Brussel

Vind je het ook zo fijn om op een fietssnelweg te fietsen? Brede en comfortabele fietsinfrastructuur, recht toe en rechtaan. Heerlijk zo doorfietsen! In Vlaanderen zijn ze niet meer weg te denken: dankzij 2.700 kilometer fietssnelwegen raken honderd duizenden fietsers dagelijks veilig en vlot op hun bestemming.  Ook in Brussel liggen er concrete plannen op tafel. Cyclostrades noemen ze, in onze hoofdstad zijn dat fietssnelwegen in een stedelijke context.

Brusselse fietssnelweg in een stedelijke context

De F3 vanuit Leuven, de F212 vanuit Asse, de F1 vanuit Antwerpen – Mechelen – Vilvoorde, de F20 vanuit Halle, … fietssnelwegen die de fietsende pendelaars die vanuit Vlaanderen in Brussel komt werken goed kent. Eens aangekomen in het Brussels Gewest eindigen ze abrupt om aan te sluiten op lokale fietsroutes.

Er werd de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in de hoofdstad, maar echt doorfietsen zit er zelden in, op zo een lokale fietsroute liggen complexe kruispunten en door lichten geregelde oversteken die je kadans verbreken en niet altijd even veilig aanvoelen of zijn. Dat kan beter!

Daarom dat ook in Brussel vandaag werk wordt gemaakt van fietssnelwegen, maar dan op maat van de stad. Een cyclostrade noemt dat dan. Deze hoogwaardige fietsverbindingen bestaan uit  comfortabele fietsinfrastructuur waarbij  fietsers zich vlot en veilig een weg door de stad kunnen banen. Essentieel is hierbij dat er voldoende ruimte is opdat fietsers met verschillende snelheden elkaar kunnen voorbijsteken.

Het investeren in een cyclostrade in een stad is ook de kans om de openbare ruimte te verbeteren. Ruimte creëren voor de fietsers kan wel degelijk hand in hand met vergroening, ruimte voor voetgangers waar nodig en speel- en sportplekken. Ontwerpen in de eerste plaats voor fietsers, maar niet exclusief, een cyclostrade moet ook een positieve impact hebben op de wijken die ze aandoet.

Een lang proces van onderling overleg

Maar is de stad dan niet volgebouwd? Waar is er voldoende ruimte? Vandaag zijn er acht cyclostrades gepland in Brussel, allen volgen ze het tracé van de spoorlijnen. Het is op deze tracés dat er heel wat opportuniteiten zijn al is het allesbehalve eenvoudig. Een eerste stap is steeds een haalbaarheidsstudie, waarbij nagegaan wordt of het project wel technisch, budgettair en/of juridisch haalbaar is.

Moet er bruggen of tunnels komen? Zijn er onteigingen nodig? Kunnen synergieën gemaakt worden met andere lopende projecten? Beliris leidt als federale instelling die werken van interregionaal belang uitvoert op Brussels grondgebied, de coördinatie van de cyclostrades in goede banen. Ze zorgen voor de financiering en brengen de verschillende betrokken partijen aan tafel om samen een antwoord te bieden op deze en andere vragen.

Als spreekbuis van de fietsers in Brussel worden Fietsersbond en GRACQ, onze Franstalige tegenhanger, betrokken. Voor ons is het duidelijk: de cyclostrades zijn een essentiële investering in duurzame mobiliteit en leefbaarheid in Brussel. Ze zullen de modal shift stimuleren, waarbij alle voorwaarden worden gecreëerd om voor de fiets te kiezen voor je dagelijkse verplaatsingen. Al kan dat enkel als de cyclostrade aan de nodige kwaliteitseisen beantwoord: comfort, veiligheid en vlot doorfietsen. Deze boodschap zullen we steeds consequent en constructief te brengen.

Is het binnenkort (eindelijk) zover?

Je voelt het al, het creëren van een cyclostrade in Brussel waar de ruimte beperkt is en waarbij  verschillende partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn, is niet evident. Maar niet onmogelijk, de noodzaak om te investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen haalt gelukkig de bovenhand. Vandaag loopt de vergunningsprocedure voor het eerste stuk cyclostrade in Brussel.

Het gaat om hoogwaardige fietsinfrastructuur tussen Bockstael in Laken doorheen het L28 park, voorbij metrostation Belgica, via de Jean-Baptiste Serkeynstraat en Wapenstilstandstraat tot aan het metrostations Simonis. In de nabije toekomst zal het openbaar onderzoek voor dit stuk cyclostrade van start gaan. Op dat moment zijn de plannen publiek consulteerbaar en kan iedereen zijn input geven. Dit is de laatste stap vooraleer een vergunning wordt afgeleverd.

De realisatie van dit eerste stuk cyclostrade is een belangrijke stap. Tot vandaag blijft het voor velen moeilijk voor te stellen hoe zo een nieuwe hoogwaardige fietsinfrastructuur in de stad eruit ziet en welke impact ze zal hebben. Als Fietsersbond hopen we dat eens de eerste fietsers gebruik zullen maken van de cylostrade tussen Bockstael en Simonis ook het vervolg in een stroomversnelling zal komen.  We blijven het alvast nauw opvolgen. Jij ook?

Meer weten

Eerste vergunningsaanvragen ingediend - Beliris

Fietsvademecum cyclostrades – Brussel Mobiliteit

Gewest onderzoekt eerste deel cyclostrade tussen Bockstael en Zuidstation - Bruzz