De Fietsersbond en openbare onderzoeken in Brussel

17/04/2024 - Algemeen

De Fietsersbond volgt de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, de herinrichting van de Brusselse straten en openbare ruimte nauwgezet op. Wanneer er een vergunning moet aangevraagd worden voor een stedenbouwkundig project dan wordt steevast een openbaar onderzoek georganiseerd. Hét moment voor bewoners en gebruikers om inspraak te hebben. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en aan welke openbare onderzoeken deed de Fietsersbond dit jaar reeds mee? En vooral hoe kan jij mee wegen op een fietsproject bij jou in de buurt?

Verloop van een openbaar onderzoek

Publicatie. Openbare onderzoeken worden gepubliceerd op de gewestelijke website openpermits.brussels. Op de plek onderhevig aan een openbaar onderzoek zal je tevens een rode affiche zien hangen met de summiere details van het project. Op de Open Permits website of bij de gemeente in kwestie kan je de details van de plannen terugvinden.

Reactie op het openbaar onderzoek. Na studie van de plannen en de kennis van de noden ter plaatse kan je een reactie voorbereiden. Is het project dat voorligt een verbetering van de huidige situatie? Waarom is het belangrijk dat dit project er komt? Maar ook, wat kan beter? Waar moet zeker nog rekening mee gehouden worden. Weet dat de Fietsersbond en GRACQ je altijd kunnen ondersteunen bij jouw reactie, verschillende grote projecten worden opgevolgd door de fietsverenigingen. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen via beleid@fietsersbond.be  

Overlegcommissie. De overlegcommissie brengt alle adviserende diensten rond een dossier samen. De commissie beoordeelt het plan of project in openbaar onderzoek en geeft hierover een advies aan de vergunningverlenende overheid. Het advies van de overlegcommissie kan gunstig zijn, gunstig mits voorwaarden of ongunstig. Een advies is unaniem of verdeeld.  

Je kan in je reactie op het openbaar onderzoek vragen om uitgenodigd te worden op de overlegcommissie. Daar kan je dan je reactie mondeling toelichten. Licht het project dat in openbaar onderzoek is je nauw aan het hart, dan raden we dat ten zeerste aan.

Rol van de Fietsersbond

Waar mogelijk worden de openbare onderzoeken opgevolgd door fietsers uit de gemeente al dan niet betrokken bij een lokale groep, bij grote gewestelijke dossiers zorgen de Fietsersbond voor ondersteuning vanuit het algemeen secretariaat. Ook jij kan zelf op een openbaar onderzoek reageren en hiervoor rekenen op onze steun.

De Fietsersbond bereid zich afhankelijk van het project in kwestie als volgt voor:

  • verzamelen van informatie lopende dossiers (i.s.m. GRACQ)
  • doorgeven informatie aan gebruikers
  • opstellen bezwaarschrift in overleg met plaatselijke fietsers
  • volgen van overlegcommissie, formuleren van bezwaren
  • opvragen van antwoorden van de overlegcommissie en evaluatie met de gebruikers

De openbare onderzoeken gebeuren steevast in samenwerking met GRACQ. Als belangenbehartigers van de Brusselse fietsers kunnen we beroepen op lokale expertise, zo is er maximaal samenwerking met de verschillende lokale afdelingen. Ook met partners als BRAL worden geregeld dossiers afgetoetst.

Openbare onderzoeken in 2024

De Fietsersbond volgde (bijna altijd in samenwerking met de GRACQ) in 2024 volgende openbare onderzoeken op. Allen heb ze impact op fietsen in Brussel.