De nieuwe Pierre Marchantbrug

31/01/2023 - Algemeen

In 2014 werd de Marchantbrug in Anderlecht afgesloten voor autoverkeer. Wat begon als 'kapotte brug' transformeerde in een ontmoetingsplek, een brug voor voetgangers en fietsers, een bijzondere plaats in onze hoofdstad. Als Fietsersbond vragen we dat dit zo blijft en verwelkomen we de plannen voor een nieuwe brug. Kom mee in actie!

Een bijzondere plek in brussel

Wegens stabiliteitsproblemen kunnen auto’s en vrachtverkeer sinds 2014 geen gebruik meer maken van de Pierre Marchantbrug. Om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen was toen al duidelijk dat een nieuwe brug nodig zou zijn. Hoe moest die eruit zien? Lang ging men er vanuit dat het een autobrug moest blijven.

Maar de afgelopen 8 jaar tonen aan dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Auto’s en vrachtwagens maken vandaag gebruik van de Paepsembrug en de Kuregembrug, die beiden in een straal van één kilometer liggen. Ondertussen groeide de Marchantbrug uit tot een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers, ze kunnen hier veilig en op een aangename manier het kanaal oversteken. 

De brug is een ontmoetingsplek: gezellig picknicken aan de houten tafels, schaken, genieten van het unieke zicht over het kanaal. De afgelopen zomers kan je hier terecht voor een verfrissende duik in het openluchtzwembad zwembad Flow van Pool is Cool, kan jong en oud zich vergapen aan straatartiesten en durft er wel eens een spontaan feestje ontstaan. De autovrije brug en autoluwe zone errond is tevens de ideale plek om kinderen te leren fietsen en te skeeleren.

Wist je trouwens dat er op de rechtoever van het kanaal een nieuwe woonwijk zal ontstaan. Ter hoogte van de Grondelstraat komt een park, de brug zal hiervan in het verlengde liggen. De nieuwe woonwijk zal toonaangevend zijn voor hoe we het Brussel van morgen vorm willen geven.

Eén ding is duidelijk, voor buurtbewoners en andere Brusselaars, groeide de Marchantbrug uit tot een bijzondere plek. Tijdens Open (the) debate op 18 april 2022 op Bruzz en BX1, spraken verschillende betrokken partijen zich uit over de toekomst van de brug. Men was quasi unaniem, enkel een autovrije brug kan ervoor zorgen dat dit een ontmoetingsplek blijft.

Het debat over de toekomst 

De Marchantbrug moet wegens stabiliteitsproblemen hoe dan ook afgebroken worden. Begin januari ging het openbaar onderzoek van start. Na de studie van verschillende scenario's wordt expliciet gekozen voor een brug zonder auto's, voor fietsers en voetgangers. Belangrijk om mee te geven is dat politie, ambulances en brandweer bij noodgevallen wel gebruik kunnen maken van de brug. De ontmoeting die vandaag zo belangrijk is wordt eveneens bewaard, dit door straatmeubilair te integreren in de plannen. Het nieuwe ontwerp is zo getrouw aan hoe de brug vandaag is.

Tijdens zo een openbaar onderzoek kunnen burgers en organisaties zich uitspreken over de plannen die voorliggen. Deze reacties worden meegenomen op de overlegcommissie die alle adviserende diensten rond het dossier samenbrengt (de gemeente Anderlecht, Urban Brussels ...) . Zo een overlegcommisie gebeurt deels publiek, dan kan iedereen die reageerde zijn standpunten ook mondeling toelichten, deels achter gesloten deuren. De commissie beoordeelt op basis van de plannen en de reacties het project  en geeft hierover een advies. Zo een advies kan gunstig zijn, gunstig mits voorwaarden of ongunstig. Een advies is unaniem of verdeeld.  

Stand van zaken

21 februari 2023

Het openbaar onderzoek liep tot en met 7 februari. Uit dit openbaar onderzoek blijkt dat er een grote groep voorstanders is voor de Marchantbrug als plek voetgangers, fietsers en ontmoeting kwamen in actie. Van de 120 reacties waren 70% positief voor het project. Dit is uniek in Brussel! De petitie werd ondertekend door bijna 2.500 mensen.

Desondanks de brede gedragenheid van het project sprak het college van schepenen en de burgemeester van Anderlecht zich negatief uit over de plannen.  Ze wensen de brug open te houden voor alle modi, ook voor openbaar vervoer, auto's en vrachtwagens. Maatregelen, die nog verder gedefinieerd moeten worden, zouden ervoor moeten instaan dat het hier enkel om lokaal verkeer gaat. Op de overlegcommissie werd dit advies gedeeld door Urban en Erfgoed. Brussel Leefmilieu stelde hier bijkomende voorwaarden bij.

Wat zijn de volgende stappen? We wachten vandaag het officiële advies van de overlegcommissie af. Ondertussen blijven we vanuit de Fietsersbond op tot dialoog en vragen we de beleidsmakers om de vele positieve reacties op het openbaar onderzoek niet zomaar naast zich neer te leggen. De Marchantbrug moet voor ons hoe dan ook een veilige fietsas blijven.