Een heel fout signaal voor verkeersveiligheid: een maand lang geen verkeersboetes.

14/12/2022 - Algemeen

De politievakbonden zijn kwaad. Ze beschuldigen de  federale regering ervan de gemaakte afspraken rond loonsverhoging en de zachte eindeloopbaanregeling niet te respecteren. Als actie zullen ze van 15 december tot 15 januari een maand lang geen boetes uitschrijven voor lichte verkeersovertredingen. Voor de Fietsersbond en vele andere organisaties die ijveren voor verkeersveiligheid is deze actie een bijzonder fout signaal. De politie heeft een essentiële rol in het garanderen van verkeersveiligheid. We vragen hen dan ook met aandrang deze rol te blijven spelen en roepen alle weggebruikers op om de verkeersregels te blijven respecteren.

Boeteloze maand?

Wat betekent dat nu precies zo een periode zonder boetes? Krijgen wegpiraten vrij spel en worden straatraces gewoongoed? Kan men stomdronken achter het stuur kruipen en rode lichten voortaan negeren? Neen, zover komt het gelukkig niet. Dit zijn inbreuken van de 3de of 4de graad. Wel roepen de vier politiebonden op om geen boetes uit te schrijven voor de lichtere verkeers- en parkeerovertredingen van 1ste en 2de graad. Een volledig overzicht kan je hier vinden.

Wordt je betrapt op het niet dragen van een gordel, fietsen zonder verlichting, negeren van stopborden en het rijden door het oranje?  Dan zou je volgens de bonden hoogstens een uitbrander riskeren en wat uitleg over de actie. De vakbonden willen ze zo de staatskas minder vullen zonder de verkeersveiligheid in het gevaar te brengen.

Ongewenste gevolgen

Dat laatste betwisten we.  Parkeren op fietspaden, oversteekplaatsen en voetpaden zorgt er bijvoorbeeld voor dat fietsers en voetgangers een gevaarlijkere weg moeten kiezen. Zeker in de donkerste periode van het jaar riskeren we zo veel meer ongevallen.

De afgelopen dagen verschenen in de media ook koppen als ‘Politie zal maand lang overtredingen door de vingers zien’ en ‘Politie protesteert tegen uitblijven loonopslag: hele maand geen verkeersboetes’. Deze communicatie is hoogst problematisch en kan door sommigen als vrijgeleide geïnterpreteerd worden om minder op te letten op de weg.

Ook De Ouders van Verongelukte Kinderen stellen de communicatie in vraag.  Respecteren we enkel de verkeersregels om boetes te vermijden? De wegcode mag niet enkel iets zijn voor als het ons goed uitkomt of om sancties te vermijden. We moeten naar een preventie-attitude waarbij we regels volgen om de veiligheid van iedereen te garanderen!

Verkeerveiligheid als absolute prioriteit

Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. We accepteren niet dat dit er nu eenmaal bij hoort en eisen absolute verkeersveiligheid. We zijn het beu om te herdenken, de zoveelste wake, een ghostbike op een gevaarlijk kruispunt, artikel en opinie in de media, zo schreven we recent nog naar aanleiding van de laatste ongevallencijfers.  

Verkeersveiligheid is er niet enkel dankzij veilige infrastructuur, maar ook dankzij sensibilisatie en handhaving. En laat het nu net de politie zijn die hiervoor instaat. Als Fietsersbond erkennen we dan ook de essentiële taak die de politie hierin vervult. Vele van onze afdelingen werken prima samen met lokale politiezones en fietsbrigades, ze maken dagelijks het verschil.  

We roepen dan ook zowel fietsers, andere weggebruikers en de overheid op om de politie te respecteren. We begrijpen de frustratie maar roepen op om verkeersveiligheid te blijven bewaken en in de praktijk zoveel mogelijk af te zien van de boeteloze maand.

Respect voor de verkeersregels

Ook ieder van ons kan bijdragen aan verkeersveiligheid. Of je nu de auto neemt, te voet bent of fietst, respecteer te allen tijde de verkeersregels en hou rekening met de andere weggebruikers. Laat de communicatie over de boeteloze maand je gedrag niet beïnvloeden. 

Waarom niet tijdens deze ‘boeteluwe’ kerstperiode nog meer rekening houden met de verkeersregels en elkaar? Zo kunnen we allemaal veilig blijven fietsen. Of het nu sneeuwt, ijzelt of de winterzon schijnt, ook in december brengt de tweewieler ons vlot op onze bestemming.