Een overzicht van onze activiteiten

21/12/2015 - Antwerpen - Kontich

Een overzicht van de activiteiten van onze lokale afdeling

2001

 • interview na oprichting van lokale afdeling
 • advies bij gemeentelijk milieubeleidsplan
 • voorstel voor bijkomende routes als uitbreiding van utilitair fietsroutenetwerk

2002

 • verkeersveiligheid vereist een totaalaanpak (WZW)
 • advies bij gemeentelijk mobiliteitsplan
 • voorstel voor non-stop hoofdroute naast de spoorweg
 • voorstel voor een bovenlokale route op de oude spoorwegberm

2003

 • vraag 70 km/h op gewestweg Antwerpen-Mechelen (N1)
 • dodenwake op de Statielei te Mortsel
 • maak ruimte voor de fietser op de weg, in de hoofden en in de budgetten (WZW)
 • onderzoek naar hiaten in Kontichse fietspaden
 • fietsvriendelijke advies in het kader van mogelijke verlenging van N171
 • hulp bij verkeerseducatieve fietstocht voor laatstejaars van 13 basisscholen
 • snelheidsmetingen op de Kontichse wegen

2004

 • winkelen met de fiets of met de auto: de fiets is veruit het snelste (WZW)
 • verkenning van mogelijke paden voor een toekomstig recreatief fietsroutenetwerk
 • advies omtrent de heraanleg van de Kapelstraat
 • onderzoek naar de kwaliteit van de wegmarkeringen

2005

 • een onderzoek naar de kwaliteit van de Kontichse fietsstallingen (WZW)
 • verkeerseducatieve fietstocht met, door en voor de Kontichse basisscholen
 • fietspaden in zone 30? kan het? mag het? wanneer worden er best fietspaden voorzien?

2006

 • tevredenheid Kontichse fietser (vergelijking met gemiddelde voor Vlaanderen)
 • opmaak van 14 knelpuntfiches
 • verkeerseducatieve fietstocht voor de Kontichse basisscholen
 • honing- en azijnfietstocht langs een aantal pluimen maar ook langs onze knelpunten
 • verkenningstocht in het toekomstige stadrandbos
 • voorstel voor verlenging van fiets-o-strade naast spoor tot over Nete te Duffel
 • info-leer-avond omtrent kwaliteitsfietsen en fietsonderhoud

2007

 • publicatie van ons vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van de Kontichse fietspaden
 • presentatie kwaliteit Kontichse fietspaden voor Kontichse adviesraden
 • een warme chocomelk ter ondersteuning van de Kontichse fietser
 • voorstel voor verlaging maximale snelheid op Prins Boudewijnlaan tot 70 km/h
 • voorstel voor bijkomende routes als uitbreiding van utilitair fietsroutenetwerk
 • met tienduizend fietsers palmden we de hoofdstad in: BicyCity
 • verkeerseducatieve fietstocht voor de Kontichse basisscholen
 • eerste binnenwegentocht te Kontich
 • hulp bij de organisatie van de verkeersweek in basisschool Sint-Montfort
 • advies bij Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kontich
 • we staken de handen uit de mouwen en hielpen mee aan een nieuwe fietsweg
 • Fietsersbond pleit voor paaltjes in de Meylweg
 • voorstel voor bijkomende fietsweg tussen Rubensstraat en Spoorwegstraat langs N171
 • advies voor Gemeentelijke Mobiliteitsplan Kontich

2008

 • voorstelling van de resultaten van de audit van de Kontichse fietspaden
 • een afscheidscadeau voor André als dank voor zijn jarenlange inzet
 • binnenwegentocht richting Lint
 • fiets en openbaar vervoer loopt gesmeerd
 • ook in 2008 werd Brussel omgetoverd tot een fietsstad of beter een Bicycity
 • verkeerseducatieve fietstocht voor de Kontichse basisscholen
 • informatieve themafietstocht met infostops over stadsrandbos en windenergie
 • voorstelling van de resultaten van de audit van de Kontichse fietsstallingen
 • inhuldiging fietssnelweg naar Antwerpen
 • pleidooi voor fietstunnel onder E19 ter hoogte van Zandbergen/Molenbos en Vuile Plas
 • toevoeging Doornstraat als vijftiende knelpunt aan knelpuntfiches
 • advies voor Verkeerscirculatieplan Kontich

2009

 • voorstel ontdubbeling fietspad Duffelsesteenweg vanaf Pronkenbergstraat
 • overleg met actiegroepen Ademloos, Straten-Generaal, Waasland en Red de Voorkempen (o.a. vermijden Grote Ring in zuidrand Antwerpen)
 • opvolging werkgroep toerisme Kontich
 • met Hove 'gluren bij de buren'
 • jaarfeest met o.a. jaaroverzicht 2008, promotiefilm, HEM en de slimste fietser
 • verbeteringsvoorstel voor verkeerscirculatieplan
 • Brialmontfeesten
 • hulp bij verkeersweek in Sint-Montfortschool
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • inventaris van Kontichse fietswegen (bestaand, te verbeteren, toe te voegen)
 • fietstocht langs fortengordel
 • eerste fotozoektocht doorheen Kontich (met prijsuitreiking op cultuurmarkt)
 • info-avond Oh Duurzaam Antwerpen over mobiliteit in Antwerpse regio
 • stand Fietsersbond op Autoloze Zondag in Aartselaar
 • binnenwegentocht in en rond Aartselaar
 • actualisatie van de audit van de Kontichse fietsstallingen

2010

 • jaarfeest tezamen met de omliggende gemeenten
 • laatste hand aan Slimme Wegenkaart voor HEM (bevat groot deel van Kontich-Centrum en Kontich-Kazerne) en aan kaart met wandelknooppunten voor Kontich
 • bezwaar tegen verlenging Duffelse ringweg naast fiets-o-strade
 • hulp bij verkeersweek in Sint-Montfortschool
 • begeleiding fietspool naar Mano Mundo
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • fotozoektocht langs negen kastelen in Kontich en omgeving
 • advies in kader van GBC rond fiets-o-strade Kontich-Duffel
 • organisatie Kontichse activiteit van verkeerseducatieve fietstocht Car Free Day
 • demonstratie van slimme fietsen bij prijsuitreiking fotozoektocht
 • deelname aan infobeurs 10op10
 • fietstocht naar Scheldeland
 • reiscafé over fietsreizen
 • uitwerken standpunt rond Oosterweel

2011

 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • advies op streefbeeldstudie R11 en ontsluiting Rupelstreek
 • advies bij ontdubbeling fietspaden langs Koningin Astridlaan
 • fietstochten naar o.a. bedreigde bossen rond Antwerpen
 • hulp bij verkeersweek in basisschool Sint-Montfort
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • hulp bij Edegem Binneste Buiten
 • acties voor behoud van fietsoversteekplaatsen
 • fietstocht langs open tuinen in Kontich en Edegem
 • opvolging klankbordgroepen R11
 • fotozoektocht langs parken en natuurgebieden in en om Kontich
 • vraag verlaging snelheid en verbetering oversteekbaarheid op Prins Boudewijnlaan
 • organisatie Kontichse activiteit van verkeerseducatieve fietstocht Car Free Day
 • prijsuitreiking fotozoektocht op cultuurmarkt
 • fietstocht langs groene R11
 • fietsbehendigheid op ontbijt Gezinsbond

2012

 • bezorgen getrouwheidsgift aan trouwe leden
 • advies omtrent doortocht fietssnelweg doorheen Kontich-Kazerne
 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • advies omtrent heraanleg kruispunt Expresweg met de Villermontstraat
 • actualisatie knelpuntfiches
 • hulp bij verkeersweek in basisschool Sint-Montfort
 • fiestweekend Edegem, lentefietstocht Hove/Boechout en Nete-fietstocht Aartselaar
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • uitgebreid fietsrapport
 • duurzame fietstocht tezamen met Transitie
 • puzzel- en speeltocht langs speeltuinen
 • advies bij werken aan fietsostrade
 • organisatie Kontichse activiteit van verkeerseducatieve fietstocht Car Free Day
 • voorstelling fietsrapport en debat fietsbeleid
 • prijsuitreiking puzzel- en speeltocht op cultuurmarkt
 • advies voor verbeteringen ten voordele van fietsers langs gewestwegen

2013

 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • advies verlenging fietsostrade
 • vraag voor omvorming doodlopende straten in doorlopende straten
 • hulp bij verkeersweek in basisschool Sint-Montfort
 • fiestweekend Hove-Boechout en fietstocht Aartselaar
 • pleidooi voor aanpak sluipverkeer in o.a. Meylweg en Wildemanstraat
 • midzomeravondfietstocht
 • fotozoektocht
 • evaluatie gewestwegen in de Antwerpse Zuidrand
 • deelname aan de GBC (Gemeentelijke Begeleidings Commissie)
 • evaluatie trage wegen Kontich
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • stand op cultuurmarkt
 • inhuldiging fietsostrade Kontich - Duffel
 • audit heraanleg fietsinfrastructuur Hove-Centrum

2014

 • wandeling langs Edegemse Beek en Zandbergen (in kader van R11bis)
 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • advies tot verlaging snelheid in buitengebied tot 50 km/h
 • inhuldiging fietsostrade Duffel - Sint-Katelijne-Waver
 • advies bij nieuw verkeerscirculatieplan
 • orgelfietstocht
 • trappen om te overkappen (begeleiding tot Park Spoor Noord)
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • fietstweedaagse
 • plaatsen vlag op Ringland
 • duurzame fietstocht met Transitie
 • midzomeravondfietstocht
 • voorstelling actualisatie fietsrapport
 • fietstocht op eco- en boerenmarkt in Waarloos
 • deelname aan de eerste mobiliteitsmarkt op de jaarlijkse cultuurmarkt
 • studienamiddag rond thema Kink in de kabel
 • advies bij nieuwe verkaveling Groeningen
 • advies bij fietsbeleidsplan

2015

 • overleg in kader van fietsbeleidsplan
 • bezoek Hof ter Linden en winterwandeling in en rond kasteel
 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • applausactie voor fietsers op Gemeenteplein
 • adviezen naar aanleiding van nieuwe verkeerscirculatieplan
 • actualisatie fietsrapport
 • fietstocht langs rivieren
 • orgelfietstocht
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • fietstweedaagse
 • inhuldigiging fietsostrade tot Mechelen
 • midzomeravondfietstocht
 • fotozoektocht naar de Brialmontforten
 • fietstocht op eco- en boerenmarkt in Waarloos
 • deelname aan de mobiliteitsmarkt op de jaarlijkse cultuurmarkt
 • GBC over herziening mobiliteitsplan
 • GBC over fietstunnel nabij Sint-Rita
 • fietstocht naar klimaatmanifestatie in Antwerpen

2016

 • overleg met Pegode omtrent plaatsing paaltjes
 • op verkenning doorheen de Oude Spoorwegberm
 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • applausactie voor fietsers op hoek Ooststatiestraat met N1
 • provinciale werkgroep wandelen en fietsen in zuidrand
 • lancering fietsroute zuidrand
 • orgelfietstocht
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • fietstweedaagse
 • inhuldigiging fietspad Keizershoek
 • midzomeravondfietstocht
 • fotozoektocht langs kastelen
 • audit paaltjes op binnenwegen
 • advies bij herziening mobiliteitsplan
 • honing- en azijnfietstocht

2017

 • op verkenning op grens tussen Lint en Hove
 • jaarfeest tezamen met omliggende gemeenten
 • applausactie voor fietsers op hoek Groeningenlei met Prins Boudewijnlaan
 • ecocycle langs duurzame activiteiten
 • orgelfietstocht
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • midzomeravondfietstocht
 • fotozoektocht langs natuurgebieden
 • start herziening fietsrapport
 • GBC over heraanleg fietspaden Ooststatiestraat
 • Critical Mass Bike Ride
 • Vorming 'voorrang op fietsostrades'
 • Deelname aan mobiliteitsbeurs en woon- en energiebeurs

2018

 • ondersteuning heropstart Fietsersbond Duffel
 • winterwandeling rond Bos van Moretus
 • jaarfeest
 • vormingen 'fietsen in groep en wat na een fietsongeval', 'gedragsanalyse bij fietsers' en 'fietsen in gemengd verkeer'
 • applausactie
 • filmvoorstelling Demain
 • verkeerseducatieve fietstocht voor Kontichse basisscholen
 • voorstelling fietsrapport en fietsdebat
 • midzomeravondfietstocht
 • orgelfietstocht
 • fotozoektocht langs speeltuinen
 • Kidical Mass
 • Claim the Climate

2019

 • binnenwegentocht naar en natuurwandeling rondom Mosterdpotje in Duffel
 • jaarfeest met gastspreker over kindvriendelijke publieke ruimte en mobiliteit