Een terugblik op de fietsactualiteit van de voorbije week!

17/05/2019 - Algemeen

Het lijkt een traditie te worden: een terugblik op de fietsactualiteit van de voorbije week door de bril van de Fietsersbond.

En deze week, de derde week (na Waarom zien we de olifant op onze wegen niet en Waar is de fietsbril bij de grote verkeerstoets gebleven) is het de goede keer, een bericht met echt positief fietsnieuws.

Eerst en vooral pluimen voor ministers Weyts en Van den Heuvel die vandaag aankondigen dat de aanleg van fietssnelwegen vanaf nu de noemer “van groot openbaar belang” meekrijgen. Fijn toch. Want dat betekent vooral dat de procedures om die fietsostrades aan te leggen sneller zullen kunnen verlopen. Ook als die door een natuurgebied lopen, zal het nu dus sneller kunnen gaan. Wel op voorwaarde dat er duidelijk gemotiveerd wordt dat er geen andere keuze is en de Vlaamse Regering zal dan nog steeds moeten betalen voor compensaties.

Een tweede pluim voor Fietsberaad, onze fijne partner voor een beter fietsbeleid in Vlaanderen. Zij presenteerden vandaag de cijfers om de ambitieuze doelstelling van 20 % fietsers in 2024 te halen. Hou je vast, we zoeken 1,2 miljoen extra fietsers tegen 2024 ! Hier kan je alle info terugvinden. Het goede nieuws is dat er nu duidelijke streefcijfers van zijn hoeveel extra fietsers en fietsverplaatsingen nodig zijn om die ambitieuze 20 % fietsers in 2024 effectief te halen.
Die cijfers zijn keiharde argumenten om een volgende regering duidelijke keuzes voor de fiets te laten maken en dus nog extra te investeren in infrastructuur en vooral om meer rekening te houden met de toekomstige aantallen fietsers. Argumenten als: hier is geen fietspad nodig want er zijn hier geen fietsers, kunnen we vanaf nu helder en doordacht te counteren. Hartelijk dank Fietsberaad daarvoor, wij trekken hard mee aan de kar.

Een derde pluim voor de vele fiets ambtenaren en mobiliteit mensen die steeds meer met een echte fietsbril op zoeken naar oplossingen. Donderdag was er een workshop rond comfort voor fietsers bij verkeerslichten. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer, heel wat steden en gemeenten en ook de Fietsersbond en Fietsberaad onderzochten een halve dag lang welke voorstellen we kunnen maken om het voor fietsers veiliger en comfortabeler te maken aan verkeerslichten. Iedereen rond de tafel vertrok vanuit de fiets en dat gaf een fijne dynamiek. Er verandert dus wel degelijk iets. En die fietsbril zie je bij steeds meer spelers in het veld opgezet worden.

Een laatste pluim voor Danny Smagghe, woordvoerder bij Touring. En wel om deze tweet: "Touring: Fietserbond heeft hier een punt: duidelijkheid van oversteekplaatsen kan beter. Vaak is het niet uit te maken of fietser voorrang heeft al dan niet." De aanleiding was minder goed nieuws, maar het fijne is wel dat Touring volledig akkoord gaat met de vraag van ons om meer helderheid te creëren over waar de fietsers voorrang heeft en waar niet bij kruispunten, rondpunten en oversteken. De nota daarrond is nog niet helemaal af, maar die komt er wel nog aan voor de zomer.

We leven jammer genoeg nog niet in een ideaal #fietsklimaat (opnieuw twee dodelijke fietsongevallen) maar af en toe eens focussen op het goede nieuws leek ons ook een fijne insteek.

Fijn fietsweekend!

Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder, en het hele Fietsersbond team