Is er nog vreedzaam protest mogelijk in Antwerpen?

22/01/2022 - Antwerpen - Antwerpen

EN NU IS HET ÉCHT GENOEG!

Bijna 5 jaar geleden, op Vrijdag 27 oktober 2017 reden burgers in groot protest door de stad naar aanleiding van verschillende dodelijke ongevallen op korte tijd. Mooie ambities in het bestuursakkoord (Zie: veilig op weg) en goede voornemens volgden, maar een opvallende daling van het aantal verkeersdoden bleef uit. Op dinsdag 24 augustus 2021 werden in de Lange Leemstraat in Antwerpen twee kinderen doodgereden die bij groen een straat in hun buurt overstaken. Dat groen meestal wel, maar soms niet echt helemaal groen is om veilig te kunnen oversteken, dat is volgens ons stadsbestuur helemaal te verantwoorden met nuchtere slides tijdens een zakelijke personconferentie

Onbegrijpelijk, de Lange Leemstraat is een straat vlakbij verschillende grote scholen midden in een dichtbevolkte woonwijk, met in het midden tramsporen en aan de zijkanten stoepen die soms zo smal zijn dat je met een rolstoel of kinderwagen zwaar in de problemen komt. Toch geldt hier nog altijd een 50 km/h snelheidsregime en is er bij momenten erg veel auto -en vrachtverkeer. Op papier zijn de ambities van de minister van Mobiliteit duidelijk, veilige schoolroutes, het is in moeilijke en ingewikkelde stadsstraten zoals deze dat die ambities op de proef worden gesteld.

CRITICAL MASS

Omdat we weten dat het anders kan, waren we daarover erg kwaad en ongelukkig. Via een event op Facebook werd door verschillende initiatiefnemers, waaronder een aantal leden van de Fietsersbond Antwerpen een Critical Mass aangekondigd op vrijdag 27 augustus om onze verontwaardiging te uiten. 

PESTMAATREGEL

Fietsersbond Antwerpen had reeds aangekondigd dat ze vanaf 2022 mee haar schouders zet onder de organisatie van de Critical Mass in Antwerpen. De afgelopen week waren we bezig met het organiseren en hadden we contact met de politie hierover. Wonderwel valt ‘geheel toevallig’ in de diezelfde week een proces verbaal in de bus bij één van onze leden met een persoonlijke veroordeling voor het organiseren van de bewuste Critical Mass van vrijdag 27 augustus 2021. (Notabene, de veroordeling komt er bijna een half jaar na datum en is gebaseerd op het feit dat de politie er van uitgaat dat de veroordeelde de organisator was omdat hij overleg pleegde met de politie tijdens de fietstocht)
Het proces verbaal gaat over het feit dat er zogenaamd geen melding is gebeurd, van het ‘evenement’. Als je weet dat de politie op de hoogte was van de route en diezelfde politie de fietstocht van begin tot het einde heeft begeleid, zonder enig probleem, is dat wel hoogst eigenaardig! Er zijn in het verleden al verschillende pogingen geweest vanuit het stadsbestuur om de Critical Mass monddood te maken, maar dit is toch wel zeer onrechtvaardig en laf.


Wij kunnen hieruit niet anders dan concluderen dat de Antwerpse politie en de stad Antwerpen met alle middelen wil verhinderen dat de ‘kritische massa’ nog op straat komt om ongestoord door onze stad te fietsen!