Europa trekt de kaart van de fiets

16/03/2023 - Algemeen

Om de fiets in heel Europa vanzelfsprekend te maken, hebben we nood aan een echt Europees fietsbeleid. Hier pleiten we als Fietsersbond samen met onze Europese koepel, de European Cyclists’ Federation, al jaren voor. Met resultaat! De European Cycling Declaration, ondersteund door 14 landen en op initiatief van onze federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet, wil van de fiets een echte prioriteit maken. We zullen in 2030 dubbel zoveel fietskilometers afleggen, zo klinkt dan weer de ambitie vanuit het Europees Parlement. Hoog tijd om dat nu concreet te maken.

De fiets is een volwaardig transportmiddel, laagdrempelig en kostenefficiënt, een essentieel deel van de mobiliteitsmix. Verschillende landen en regio’s in Europa hebben dit volop begrepen, anderen hinken dan weer achterop. Van Europese investeringen, samenwerking en uitwisselingen is er vandaag nog te weinig sprake. Om hier verandering in te brengen is er nood aan echt Europees fietsbeleid.

De Europese Unie heeft met Europese wetgeving en financiële middelen heel wat instrumenten in handen om volop de kaart te trekken van de fiets. Laten we de handen in elkaar slaan. Ook Vlaanderen en Brussel zullen hiervan mee profiteren.

European Cycling Declaration

Reeds in 2022 op initiatief van België zag de European Cycling Declaration het licht. Ze wordt ondertussen ondersteund door 14 Europese lidstaten. In de verklaring vraagt men onder andere om lidstaten aan te moedigen het fietsen verder te bevorderen, niet alleen door ambitieuze communicatiecampagnes, maar ook door veiligere en betere fietsinfrastructuur, zoals fietsenstallingen en veilige fietspaden. De ondertekenaars, ministers van mobiliteit, roepen Europa op om een echt fietsbeleid in te voeren, en om van 2024 het Europese Jaar van de Fiets te maken.

Dubbel zoveel fietskilometers tegen 2030

Ook het Europees Parlement bleef niet achter. Op 16 februari 2023 keurden de parlementsleden een resolutie goed ten gunste van de fiets. Het Parlement vraagt hiermee aan de Europese Commissie om een echt fietsbeleid te ontwikkelen.

Doelstelling? Dat European tegen 2030 dubbel zoveel fietskilometers afleggen. Dit komt neer om 312 miljard kilometers. Hiervoor zijn natuurlijk heel wat investeringen nodig. Het Parlement pleit voor € 20 miljard om minstens 100.000 kilometer extra fietsinfrastructuur aan te leggen, onderdeel van een Europees mobiliteitsnetwerk. En ook hier de vraag om van 2024 het Europees jaar van de Fiets te maken.

De Europese Commissie als (voorlopig) ontbrekend puzzelstuk

Naast de ministers van de lidstaten, het Europees Parlement is er een derde en belangrijkste speler binnen de Europese Unie: de Europese Commissie. Als motor achter het Europese project moeten zij de mooie verklaringen en resoluties concreet maken.

Groot was onze vreugde dan ook toen vicevoorzitter van de Europese Commissie (en zelf fietser) Frans Timmermans op 8 maart op een Europese conferentie voor de fiets-industrie in zijn speech verklaarde dat ook de Commissie volop aan een European Cycling Declaration werkt. Bedoeling is dat er tegen de zomer een document ligt dat de ambitie van alle Europese spelers harmoniseert en concretiseert.

We staan als Fietsersbond samen met andere Europese fietsverenigingen alvast te popelen om de fiets binnen het Europa de plaats en middelen te geven die het verdient. In 2024 hopen we dan ook het Europees jaar van de fiets te vieren. Naast het vervoermiddel bij uitstek is de fiets natuurlijk een grote bron van vreugde!