Fiets (eindelijk) als prioriteit voor de Europese instellingen

04/04/2024 - Algemeen

Om de fiets in heel Europa vanzelfsprekend te maken, hebben we nood aan een echt Europees fietsbeleid. Hier pleiten we als Fietsersbond samen met de Europese koepel, de European Cyclists’ Federation, al jaren voor. Met resultaat! Op 3 april 2024 ondertekenden de verschillende ministers van Mobiliteit van de Europese Unie onder leiding van het Belgische voorzitterschap de ‘European Declaration on Cycling’. Dit betekent dat vandaag door alle Europese instellingen (het Parlement, de Commissie en de Raad) de fiets als belangrijke mobiliteitsoplossing wordt erkend.

De fiets is als volwaardig, laagdrempelig en kostenefficiënt transportmiddel een essentieel deel van de mobiliteitsmix. Verschillende landen en regio’s in Europa hebben dit begrepen, anderen hinken nog achterop. Van Europese investeringen, samenwerking en uitwisseling is er vandaag nog te weinig sprake. Om hier verandering in te brengen is er nood aan echt Europees fietsbeleid.

De Europese Unie heeft met Europese wetgeving en financiële middelen heel wat instrumenten in handen om volop de kaart van de fiets te trekken. Met de European Declaration on Cycling slaan de verschillende actoren de handen in elkaar. Ook Vlaanderen en Brussel zullen hier mee van profiteren.

European Declaration on Cycling

De European Declaration on Cycling is er gekomen op initiatief van België, met minister Gilkinet als voortrekker. 18 lidstaten en het Europese Parlement trokken mee aan de kar. Het document roept lidstaten op om de fiets verder te bevorderen, niet alleen met ambitieuze communicatiecampagnes, maar ook door te investeren in veiligere en betere fietsinfrastructuur zoals fietsenstallingen en veilige fietspaden. Om meer mensen op de fiets te krijgen is er nood aan meer middelen, zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau.

Met het document verbinden de Europese instellingen zich tot 36 acties. We vinden er onder andere de ambitie voor Europese kwaliteitsnormen voor fietsvoorzieningen, het standaardiseren en verzamelen van data, inzetten op de eigen fietsindustrie en meer plaats voor de fiets op treinen en bussen in terug.

Europese Fietsersbonden zijn partner

De Fietsersbond staat samen met andere Europese fietsverenigingen alvast te popelen om hieraan mee te werken. Laten we de fiets binnen Europa de plaats en middelen geven die ze verdient. Naast het vervoermiddel bij uitstek is de fiets natuurlijk ook een grote bron van vreugde! 

Het is belangrijk om onze Europese vertegenwoordigers hier aan te blijven herinneren. De volgende afspraak is alvast de Europese Parlementsverkiezingen op 9 juni. Ontdek het memorandum van de European Cyclists’ Federation (dat de Fietsersbond mee onderschrijft) op votebike.eu en stem niet links, niet rechts, maar fiets!