Fietsambitie van Vlaams minister Lydia Peeters

04/04/2023 - Algemeen

Het is makkelijk om een ambitie voor de fiets uit te spreken tegen 2040, maar waar zijn de concrete maatregelen om die ambitie te realiseren?

Vlaamse minister Lydia Peeters, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, presenteerde vandaag een nieuwe fietsambitie. Een goede zaak toch? Zeker, want er stond in het regeerakkoord dat er een nieuw fietsplan moest komen. Maar, een fietsplan is iets anders dan een ‘fietsambitie’. Een plan heeft duidelijke doelstellingen en een visie, die hier jammer genoeg ontbreken.

We stellen vast dat verschillende actoren die belangrijk zijn in het fietsbeleid niet betrokken waren in de opmaak van deze fietsambitie. Fietsbeleid is een samenspel met lokale overheden, provincies en gewestelijke administraties. Maar als we het traject bekijken zien we geen betrokkenheid van VVSG (Koepel van steden en gemeenten), de provincies (als trekker van de fietssnelwegen), Fietsberaad (kenniscentrum rond fietsbeleid), de Mobiliteitsraad Vlaanderen (presenteerde in 2020 een jaarverslag rond de fiets) of VSV in de opmaak van de fietsambitie. Ook het feit dat er geen rekening gehouden wordt met het middenveld is een pijnlijke vaststelling.

Een kindnorm

De Fietsersbond is niet tegen deze visie. Veel van onze eisen naar aanleiding van  de verkiezingen van 2019 staan er opnieuw in opgenomen. Maar ambitie zetten op 2040 is een gemiste kans. 

De kindnorm is al jaren een vraag van de Fietsersbond. Dit vertaalt zien in een perspectief tegen 2040, betekent dus dat een kind dat vandaag geboren wordt pas op zijn 17de een echt veilige fietsomgeving krijgt.

Een van de ambities die staat beschreven is dat er ‘in 2040 jongeren vol ongeloof naar een reportage kijken waarin verteld wordt dat er in het verleden voetgangers en fietsers stierven in het verkeer’. Wat moeten we hiermee? Als we nog 17 jaar moeten wachten hebben die jongeren geen reportage nodig, want ze hebben het allicht zelf gezien.

Fietsersbond onderschrijft alle ambities, maar mist een doortastende aanpak. Een ambitie op 2040 zetten en geen concrete en tastbare stappen uittekenen is een gemiste kans.

Doortastende maatregelen

Als vertegenwoordiger van de fietsers wil de Fietsersbond dat het sneller gaat en dat er meer doortastend opgetreden wordt. De verkeersveiligheidsbarometer maakt duidelijk dat er een probleem is, vooral tussen gemotoriseerd vervoer en de fiets. Onze vragen om meer onderzoek naar fietsongevallen staan al meer dan tien jaar in onze teksten. We zien op het terrein nog te weinig resultaat.

Beste minister, dank u voor de ambitie, maar het ontbreekt aan concrete plannen. Graag nodigen we jullie uit om met de steden, gemeenten en provincies in gesprek te gaan. We schuiven mee aan als we welkom zijn. Want veel burgers zijn het beu en willen snellere concrete actie.

Een visie schrijven is één ding, ze echt concreet omzetten in plannen vraagt meer overleg en gedragen standpunten.

Jammer dat dat vandaag ontbreekt.

 

Wies Callens

Woordvoerder Fietsersbond