Fietsen met een mondmasker in Corona tijden.

29/07/2020 - Algemeen

UPDATE

 Intussen liet het kabinet van provinciegouverneur Berx ons weten dat (voor grondgebied Provincie Antwerpen)

alléén bij intens sporten mag je mondmasker aflaten = Onder intensief sporten verstaan we onder andere hardlopen, mountainbiken, wielrennen. Bij ALLE andere omstandigheden, zelfs op verlaten weg etc, is mondmasker verplicht." Aldus het kabinet. Meer info ook op https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html


De dreiging van het virus is duidelijk. Richtlijnen om de curve naar beneden te krijgen en iedereen te beschermen worden steeds scherper en duidelijker. De Fietsersbond heeft heel veel begrip voor de algemene richtlijnen die nu uitgevaardigd worden. Laat ons samen dit virus verslaan en rekening houden met voorschriften die door experten worden opgelegd. 

De Fietsersbond vraagt wel een verduidelijking over het verplicht dragen van een mondmasker bij functioneel fietsen. Het is duidelijk dat in een drukke straat met veel voetgangers er beter een mondmasker gedragen wordt.  De communicatie van onder meer de provincie Antwerpen om het mondmasker niet te verplichten bij intensief sporten is echter niet helemaal helder. Wat verstaan we onder intensief sporten? Is het fietsen naar het werk over een afstand van meer dan 10 km ook intensief sporten of niet? We vragen aan alle lokale en provinciale overheden hier meer duidelijkheid over.

Mag een functionele fietser die voor haar/zijn woon-werkverkeer (essentiële verplaatsing) de fiets gebruikt ook zonder mondmasker fietsen of niet? Graag meer helderheid hierover.

Tegelijk wil de Fietsersbond een duidelijke oproep doen aan alle fietsers: Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. Vertrek vanuit het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer) bij alle verplaatsingen en het gebruik van een mondmasker. Kom je veel voetgangers tegen op je weg: draag het mondmasker en vermijd zo de verspreiding van het virus. Fiets je op een fietssnelweg of jaagpad of gelijk waar zonder druk verkeer en zonder voetgangers op je pad: dan moet het mogelijk zijn om zonder mondmasker te fietsen.

Beste overheden (alle niveaus) het zijn bijzondere tijden en we hebben als Fietsersbond daar alle begrip voor. Natuurlijk willen wij onze bijdrage hiervoor leveren. Tegelijk vragen we ook wel meer helderheid en duidelijkheid om het fietsen, een gezonde en noodzakelijke manier van verplaatsen (zie ook richtlijnen van de WHO), te blijven promoten en niet te beknotten.

Samen werken aan het tegenhouden van dit virus. Dat is nu de opdracht. En daar schrijven we ons mee in. Hou het gezond, hou het veilig en vooral: blijf fietsen...