Fietsers lanceren meer dan 700 fietsideeën op My Bikeworld

28/06/2017 - Algemeen

Twee maanden lang lanceerden fietsers oplossingen op My Bikeworld, een initiatief van de Fietsersbond, om hun dagelijkse fietservaring te verbeteren. Het project eindigde met 704 nieuwe fietsideeën op de kaart, waarop meer dan 3000 keer gestemd werd. Een professionele jury boog zich over de tien projecten die per gewest de meeste voorkeursstemmen haalden en koos hieruit de meest constructieve oplossingen. Over het algemeen is er nog steeds veel nood aan nieuwe fietspaden of heraanleg van bestaande fietspaden. Verder zijn ook veilige oversteekplaatsen een populair thema. Voor Brussel blijkt vooral de nood aan meer ruimte voor de fiets hoog, in Vlaanderen zijn veilige fietsoversteken op gewestwegen een belangrijk thema en in Wallonië is er nood aan een algemene fietsvisie en basis fietsinfrastructuur.
 
De winnende projecten groeperen zich rond urgente thema’s

Brussel: as Wetstraat – Tervurenlaan (thema ruimte voor de fiets)

Voor het Brussels gewest verkoos de jury twee ingediende ideeën tot winnaar en voegde ze samen tot één project. De as Wetstraat – Tervurenlaan is erg belangrijk voor woon-werkverplaatsingen met de fiets en er passeren tijdens de spits wel tot 1000 fietsers per uur. In de Wetstraat ligt momenteel aan beide zijden een smal fietspad op een zone die gedeeld wordt met voetgangers. Door de vele fietsers en voetgangers die zich dagelijks samen moeten verplaatsen op deze smalle strook ontstaan hier vaak conflicten. De oplossing is om een rijstrook voor het autoverkeer weg te halen en zo de vele voetgangers en fietsers voldoende ruimte te bieden.
Vanaf het kruispunt aan Merode tot Montgomery ligt op de Tervurenlaan momenteel ook een smal en gemengd voet- en tweerichtingsfietspad. Dit is een onoverzichtelijke en gevaarlijke aanleg. Door het doorgaand autoverkeer weg te halen kan men de autodruk verlagen en een fietsstraat aanleggen.
Deze fietsroute vormt de belangrijkste fietsroute naar het centrum. We moeten hier dan ook duidelijk kiezen voor een herverdeling van de openbare ruimte ten voordele van fietsers en voetgangers.
 
Vlaanderen: thema veilige fietsoversteken op gewestwegen

In Vlaanderen werden er erg veel projecten op de kaart gezet. Het was dan ook moeilijk om het beste project hieruit te kiezen. Daarom besliste de jury om twee projecten als winnaars te selecteren en als centraal thema kruisingen van fietssnelwegen met gewestwegen aan te kaarten. De twee winnende projecten zijn oversteken op twee fietssnelwegen in Vlaams-Brabant. Het eerste idee ging over een oversteekplaats op een fietssnelweg aan de vaart in Boortmeerbeek waar geen enkele voorziening is voor de fietsers. Het tweede idee concentreerde zich op een oversteekplaats van de fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde (F1) in Eppegem (Zemst), waar deze kruist met de drukke Brusselsesteenweg. Op deze plek werd reeds een wegmarkering aangebracht, maar deze is onvoldoende voor een vlotte en veilige fietsoversteek.

In Vlaanderen zijn er nog talloze voorbeelden van dergelijke situaties te vinden, veilig oversteken op gewestwegen blijft een heikel thema en werd dan ook vele malen op verschillende plekken aangekaart op My Bikeworld.

Het probleem stelt zich vooral waar drukke fietsroutes gewestwegen kruisen. Veel van die oversteken zijn onveilig en fietsers worden er aan hun lot overgelaten. De laatste maanden zijn er een aantal zware ongevallen gebeurd. Op gewestwegen is dus een zekere systematiek nodig die de gevaarlijke oversteken aanpakt. De snelheid op de autowegen moet op die plaatsen dringend verlaagd worden en er moeten veilige oversteken worden aangelegd. Dit kan via wegversmallingen eventueel aangevuld met verkeerslichten. Op de belangrijkste kruisingen moet er gekeken worden naar een ongelijkgrondse kruising via bruggen of tunnels.
 
Wallonië: Nood aan basis fietsinfrastructuur

De Waalse projecten op My Bikeworld 2017 draaiden rond een nood aan zeer basis fietsinfrastructuur. Dat zelfs de meest elementaire fietsinfrastructuur en bijhorend onderhoud hier ontbreken, illustreert dat in Wallonië een fietsvisie bij beleids- en administratiediensten grotendeels ontbreekt.
 
De Fietsersbond engageert zich om deze winnende projecten en thema’s te bezorgen aan de betrokken beleidsdiensten en de vordering ervan op te volgen.
 

My Bikeworld is een initiatief van de Fietsersbond en Bike to Work, en geniet de steun van het Brussels gewest, de Nationale Loterij en de GRACQ.
 
Alle info via www.mybikeworld.be