Fietsersbond Herentals fietst met ouderen tijdens Autoloze zondag

01/09/2023 - Antwerpen - Herentals

Zondag 20 augustus zetten WZC's Sint-Anna, Vogelzang en hun bewoners samen met Fietsersbond Herentals de trappers in beweging op Autoloze Sportzondag in Herentals. Samen toonden ze aan dat fietsen mogelijk, leuk en gezond is op elke leeftijd en dat het mensen dichter bij elkaar brengt. Tegelijkertijd vraagt de Fietsersbond met deze actie meer aandacht voor een omgeving die rekening houdt met fietsende ouderen.

Op zondag 20 augustus 2023 bezorgde de Herentalse Fietsersbond vijfentwintig ouderen een actieve en gevulde fietsnamiddag. Tien vrijwilligers pikten bewoners van woonzorgcentra Sint-Anna en Vogelzang op met duofietsen en rolstoelfietsen. De tocht bracht hen naar het Begijnhofpark en het centrum waar diverse activiteiten plaatsvonden tijdens de Autoloze Sportzondag van het stadsfestival Zomerspoor.

Dankzij de fietspendeldienst van de Fietsersbond konden de bewoners deelnemen aan de activiteiten die in het Begijnhofpark plaatsvonden of gewoon een zonnig terrasje doen. De leden van de Fietsersbond fietsten enkele keren op en af om zo veel mogelijk bewoners de kans te geven om deel te nemen.

Veilig fietsen voor iedereen

Het unieke fietskonvooi zorgde bij voorbijgangers en andere weggebruikers voor heel wat verraste, positieve reacties en vriendelijke begroetingen. De leden van de Fietsersbond willen met hun vrijwillige inzet mensen die minder mobiel zijn de kans geven om (opnieuw) te genieten van een fietstocht en te bewegen door een autoluwe stad. Ze tonen hiermee aan dat fietsen mogelijk, leuk en gezond is op elke leeftijd en dat het mensen dichter bij elkaar brengt. Er werd gebabbeld, gelachen en gezwaaid tijdens het trappen.

Tegelijkertijd vraagt de Fietsersbond met deze actie meer aandacht voor een omgeving die rekening houdt met fietsende ouderen. Mensen op respectabele leeftijd voelen zich in Herentals onvoldoende veilig op de fiets, dat bleek nogmaals uit de gesprekken met de bewoners. De Fietsersbond blijft daarom pleiten voor dringende en hoognodige ingrepen om de veiligheid voor fietsers in Herentals te verhogen. De Fietsersbond roept ook alle weggebruikers op om begrip en geduld te hebben in het bijzonder met ouderen in het verkeer.