Fietspadeninventarisatie Kapelle-op-den-Bos

Met onze afdeling hebben wij de laatste maanden gewerkt aan een fietspadeninventarisatie in de gemeente Kapelle-op-den-Bos. De bedoeling hiervan is om aan te geven waar er knelpunten zijn en welke wat ons betreft de prioriteiten zijn op het vlak van infrastructuurwerken.

Het rapport presenteren wij komende donderdag 23 juni aan de gemeente, op een vergadering van de commissie veiligheid van de gemeenteraad. Zie de aankondiging op de website van de gemeente. De vergadering is openbaar, dus geïnteresseerden zijn welkom.

Voorafgaand aan de vergadering zullen we een korte fietstocht door de gemeente maken langs een paar locaties die in ons rapport vermeld worden. Vertrek aan het gemeentehuis om 19u30.

Een PDF-versie van het rapport kun je hier downloaden.

Parallel aan onze inventarisatie hebben twee scholieren van het STK, Jochen Valcke en Arne Robberechts, als vakoverschijdend project een rapport gemaakt gebaseerd op trillingsmetingingen door de meetfiets van de Fietsersbond, en een enquête onder leerlingen van het STK. De resultaten van dit rapport zullen ook worden besproken.