Fietsrapport 2020

21/12/2015 - Antwerpen - Kontich

De audit van fietsstallingen, binnenwegen en knelpunten.

Heb je eind 2019 ook jouw mening gegeven over het fietsbeleid in Kontich. Bekijk de resultaten van deze bevraging.

We werkten samen met de andere fietsersbondafdelingen van de Antwerpse Zuidrand en beoordeelden in najaar 2017 en voorjaar 2018 opnieuw de fietspaden, de fietsstallingen en de binnenwegen. Ook de knelpuntenlijst werd geactualiseerd. Alles is verwerkt in een online rapport, gebaseerd op google maps-kaarten. Het rapport werd ook voorgesteld op een debatavond over fietsbeleid.