fietstocht: veilig naar school in Haaltert

25/06/2019 - Oost-Vlaanderen - Haaltert

Fietsersbond Haaltert organiseerde op zondag 22 september een fietstocht langs de scholen van Groot-Haaltert. Een 40-tal fietsers kon op de route van 27 km met eigen ogen de knelpunten vaststellen: gebrek aan wegmarkeringen en veilige fietspaden, slecht onderhouden fietspaden, gevaarlijke verkeerssituaties,…Met deze fietstocht langs alle scholen van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem vroeg de Fietsersbond aandacht voor veilige schoolomgevingen en veilige fietsroutes.

Voorzitter Paul Braeckman: “Dat er weinig ouders hun kinderen per fiets naar de lagere school laten gaan verwondert ons niet, en dat willen we veranderen! Het aantal jonge fietsers blijft heel beperkt door de chaos van het verkeer rond de scholen en het ontbreken van veilige fietsroutes naar school. Mogelijke opties waarmee ze in omringende gemeenten en steden reeds goede resultaten hebben bekomen, zijn o.a. de "schoolstraat" en fietsstraten. Waarom zou dat in Haaltert niet kunnen?”

Tijdens de tussenstop in Heldergem kregen de fietsers van het enthousiaste team van de Fietsersbond een appel en een flesje water. Tijdens deze pauze werd nog eens de noodzaak benadrukt van functionele fietsroutes tussen de gemeentes van Groot-Haaltert. Zo moest de groep van Kerksken naar Heldergem voor een deel fietsen langs de gewestweg, bij gebrek aan een volwaardig alternatief via binnenwegen.

De Fietsersbond vroeg tenslotte een oplossing voor de bekendste knelpunten in Haaltert: de hectische verkeerssituatie in het centrum van Denderhoutem en de Bosstraat, waarvoor de Fietsersbond al 3 jaar terug een degelijk fietsalternatief heeft voorgesteld aan het gemeentebestuur.