Gemeentemonitor 2018: werk aan de winkel

11/04/2018 - Vlaams-Brabant - Begijnendijk

Volgens de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor 2018 scoort Begijnendijk ronduit slecht op het gebied van verkeersleefbaarheid & fietsklimaat.

Dit blijkt uit onze analyse van de resultaten van deze goed onderbouwde bevraging bij een representatief staal van 371  burgers van Begijnendijk in het voorjaar 2017.

Op 295 Vlaamse gemeenten, positioneerden de antwoorden van de Begijnendijkenaars ons als volgt:

  • kwaliteit van de fietsinfrastructuur: 246ste
  • fietsveiligheid: 234ste
  • aangenaam fietsen: 231ste
  • problematische overdreven snelheid: 260ste
  • problematisch sluipverkeer: 265ste

Slechts 23% van de bevraagden is het eens met de stelling dat kinderen zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen (234ste).
Hoewel heel Vlaanderen ondermaats scoort, cfr. 'De kiezer is de auto beu', halen vijftien Vlaamse gemeenten hier wel al een score van meer dan 50%. Dit moet een haalbaar streefdoel zijn voor de volgende legislatuur.

Er zijn momenteel enkele grote werken gepland of aan de gang die zeker beterschap beloven. Ook kwamen er reeds enkele fietsstraten, werd een trage weg als fietsverbinding ingericht en komt er een nieuw snelheidsplan.
Dit is zeer goed nieuws.

We stellen echter vast dat, ondanks ons herhaaldelijk aandringen, er ook na afloop van de werken nog steeds geen enkele km voldoende breed (1m75) en comfortabel fietspad (asfalt) in Begijnendijk aanwezig zal zijn.
Een kwaliteitssprong gericht op het groeiende fietsverkeer, met bredere en snellere fietsen, is echt nodig willen we een veilige, gezonde en aangename fietsomgeving.
Om tot een aantrekkelijke (fiets)gemeente te komen, moeten de investeringen dan ook gericht én in verhouding zijn met de (enorme) baten.
We kunnen, op basis van meerdere wetenschappelijke modellen, de (meetbare) maatschappelijke baten van een verdubbeling van het aantal fietsers in Begijnendijk, inschatten. 
We komen zelf uit op zo'n € 2.5 miljoen op jaarbasis. De toename in leefkwaliteit en de verlaging van de mobiliteitskost voor burgers zit hier nog niet in!

We hopen dan ook dat het volgende gemeentebestuur doorgaat op de ingeslagen weg, de nodige middelen voorziet en werkt maakt van een ambitieus fietsbeleid.

Aan inspiratie alvast geen gebrek:


Op de agenda:

Dominique De Munck