"Gouden tips voor fietsers"

15/08/2017 - Oost-Vlaanderen - Haaltert

Durf fietsen!

De schooltijd nadert, alsook het verkeer dat opnieuw haastiger en drukker wordt, dus geven we graag al enkele tips mee.

Durf fietsen! Doorbreek de negatieve spiraal. We zitten al zoveel in de wagen. Fietsen is plezant en gezond voor lichaam & geest, zeker als het samen kan met vrienden. Dagelijkse praktijkervaring is de beste leerschool. Gebrek aan ervaring en angst verhogen het risico op valpartijen.

Kies de veiligste route! Het is belangrijk dat het fietsverkeer zich concentreert op bepaalde routes. Fietsers maken zich dan zichtbaarder, wat uiteraard veiliger is. Niet alleen fietspaden laten veilig fietsen toe. Ook rustige woonstraten of landbouwwegen laten veilig fietsen toe.
Vermijd indien mogelijk het fietsen langs drukke assen, soms is dit evenwel niet mogelijk, wees er extra voorzichtig! Fiets in groep! Een eenzame fietser valt minder op. Automobilisten reageren ook anders als je in groep fietst. Bovendien voel je je al vlug een stuk veiliger als je samen met vrienden rijdt op afgelegen of niet goed verlichte routes. Samen rijden kan ook in een fietspool.

Fiets veilig! Is je verlichting in orde? Werken je remmen? Draag je een reflecterend hesje of armband? Heb je goede reflectoren of extra knipperlichten op je fiets en/of op je boekentas? Zeker in het donker is het belangrijk dat je als fietser wordt gezien.
Een fietshelm is er in de eerste plaats voor je eigen veiligheid, ook al is het niet altijd ‘neig’. Wees altijd op je hoede voor andere weggebruikers. Let extra op voor auto- of vrachtverkeer dat rechts afslaat. De chauffeur kan je niet altijd even goed zien. De achterwielen van langere voertuigen volgen bovendien een ander traject dan de voorwielen. Maak dus steeds oogcontact met de bestuurder.
Stop niet ter hoogte van de spiegels en blijf uit de dode hoek. Je kan als fietser beter achter een afslaande vrachtwagen blijven. Ook bij het naderen van kruispunten, parkings of uitritten moet je extra uitkijken. Gebruik je arm om aan te geven dat je een manoeuvre gaat uitvoeren (vb. een straat inslaan). Maak oogcontact met de bestuurder. Zo merk je al vlug of je wordt gezien en begrepen.
Fiets reglementair en hoffelijk! Gebruik de aanwezige fietsvoorzieningen
Binnen de bebouwde kom (zone 50 of 30) mag je met twee naast elkaar op de weg fietsen zolang kruisend verkeer mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom (zone 70 of 90) rijd je achter elkaar wanneer een voertuig nadert. Als een fietspad stopt, moet je je weg rechts op de rijbaan vervolgen.
Je voert hierbij geen manoeuvre uit en geniet dus voorrang. Kijk toch altijd goed uit of er geen auto vlak achter je komt. Rij alleen tegen de richting waar dit aangegeven is door de signalisatie. Let op voor geparkeerde wagens en wees voorzichtig op elk kruispunt.
Op de meeste kruispunten geldt de ‘voorrang van rechts’. Af en toe zijn kruispunten waar deze voorrang van rechts geldt, aangeduid met een verkeersbord. Maar ook wanneer zulk bord ontbreekt, moet je voorrang verlenen! Soms ontbreekt zulk bord, maar ook dan moet je voorrang verlenen! Dit betekent dat je bestuurders (ook fietsers) die voor jou van rechts komen, moet laten voorgaan en dat je dus moet vertragen of stoppen.

Wees hoffelijk en toon respect voor het verkeersreglement en de andere weggebruikers. Vergeet niet dat zebrapaden bedoeld zijn voor voetgangers en niet voor fietsers. Als je een zebrapad oversteekt terwijl je fietst, heb je dus geen voorrang op autobestuurders. Hoe je dan wel veilig kan oversteken? Stap met je fiets aan de hand over het zebrapad of gebruik de fietsoversteekplaatsen. Let wel: op een fietsoversteekplaats heb je als fietser niet automatisch voorrang op autobestuurders.

Als afsluiter wenst Fietserbond Haaltert jullie veel en veilig fietsplezier op weg van en naar school of het werk.