Is Halle klaar om een duurzame stad te worden? Fietsen helpt!

09/07/2017 - Vlaams-Brabant - Halle

Na het visiedocument van het stadsbestuur publiceerde onlangs ook de VHH, de Verenigde Handelaars van Halle, haar visie om het handelscentrum van Halle een nieuwe boost te geven. Dat de winkels het moeilijk hebben, weet intussen iedereen. Dit is trouwens in vele steden het geval. De problemen zijn duidelijk, maar op vlak van mobiliteit lijken een aantal handelaars nog steeds te denken dat nog meer auto’s hun problemen gaan oplossen. De “verouderende” bevolking zou niet meer dan 100 meter kunnen of willen stappen en fietsen wordt vermeld als zijnde “geen oplossing”. Nochtans maakt meer stappen en trappen de stad bereikbaarder voor iedereen. Fietsersbond roept de Hallenaren op om in Halle te winkelen en daarbij zoveel mogelijk de fiets te gebruiken.

Een duurzame en ecologische stad

De VHH wil van Halle een duurzame en ecologische stad maken. Auto’s zijn comfortabel en gemakkelijk, maar niet duurzaam of ecologisch. De luchtkwaliteit in Halle is ondermaats en het vele autoverkeer is daar één van de belangrijkste oorzaken van. Gezond kan je onze straten dan ook moeilijk noemen en de weg naar een klimaatneutrale stad is nog lang. Duurzame mobiliteit is daarbij een belangrijke pijler.

Een veilige en gezellige stad

De bekommernis om een veilige en gezellige stad te worden, is terecht. Maar ook dit strookt niet met de wens om het autoverkeer tot diep in het stadscentrum te laten doordringen. Een gezellige en veilige stad heeft juist nood aan minder gemotoriseerd verkeer in het historisch centrum dat amper 400 op 800 meter groot is (minder dan 10 minuten stappen), zodat bezoekers en shoppers rustig en veilig kunnen genieten van de gezelligheid die Halle te bieden heeft.

Er is te weinig parking (voor auto’s…)

Stadsrandparkings zijn een oplossing voor bezoekers die van verderaf komen. Ondergronds brengen van parkeerplaatsen lijkt een mooie oplossing, maar is erg duur (tot 30.000 EUR per parkeerplaats) en hoe centraler deze zich bevindt, hoe meer auto’s de stad in- en uit moeten geraken. De smalle in- en uitvalswegen zitten nu al overvol. Een auto neemt, alleen stilstaand al, 8 keer meer ruimte in dan een fiets. Zelfs met 4 mensen in een auto nemen deze nog altijd dubbel zoveel plaats in.

Parkeerplaatsen in een winkelstraat zorgen voor veel extra verkeer op zoek naar die ene vrije plek. Omdat de ruimte beperkt is en er dus nooit genoeg plaats in het centrum kan zijn, ontstaat de perceptie dat er niet genoeg parking zou zijn. Bovendien hinderen auto’s het winkelend publiek en maken ze straten en pleinen onveilig en onaantrekkelijk.

Een doordachte mobiliteit

Meer auto’s de stad in zullen de mobiliteitsproblemen alleen maar erger maken. Een mobiliteit waar de fiets geen plaats heeft, is zeker niet doordacht. Vele steden in binnen- en buitenland zijn intussen wel een andere weg ingeslagen. Dit kan ook bij ons; de Halse bevolking woont op minder dan 5 km van het centrum, een perfecte fietsafstand dus, en zowat 10.000 inwoners wonen op wandelafstand.

Tijd voor Koning Fiets

Gelukkig ontdekken steeds meer Hallenaren de fiets als een praktisch en aangenaam vervoersmiddel dat hun gezondheid ook nog eens ten goede komt. Dooddoeners als ‘Halle is niet vlak genoeg’ zijn argumenten die niet-fietsers soms aanhalen. Met de opkomst van de elektrische fiets is dit echter steeds minder belangrijk. Ook de vrees dat je op de fiets niet genoeg kan meenemen is onterecht. In twee fietstassen past doorgaans meer dan hetgeen in de autokoffer ligt van veel mensen die met de auto zijn gaan winkelen en ook bakfietsen verschijnen steeds meer in het straatbeeld. Fietsers zijn trouwe klanten, ze nemen minder vaak de auto om zich te verplaatsen naar de grotere shoppingscentra verderaf. Niet iedereen kan of wil fietsen, maar hoe meer mensen het doen, hoe meer kwalitatieve openbare ruimte er overblijft voor leukere activiteiten en mensen die minder goed te been zijn.

Beter is het om de fiets te omarmen in plaats van als ‘geen alternatief’ weg te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door: fietsparkings voor de deur van de winkels, een bewaakte fietsenstalling voor de (elektrische) fiets in het stadscentrum, deelfietsen vanaf stadsrandparkings, leveringen met fietskoeriers, attenties ter aanmoediging van fietsende klanten, lockers voor shoppers die hun boodschappen even willen wegbergen om daarna nog een terrasje te kunnen doen. Zo kan Halle wel aantrekkelijk, veilig, duurzaam, ecologisch en gezond zijn, met een rendabel winkelcentrum als kers op de taart. Fietsersbond roept de Hallenaren dan ook op om in Halle te winkelen en daarbij zoveel mogelijk de fiets te gebruiken. Hopelijk worden ze door de handelaars meer dan ooit welkom geheten en kunnen de bewoners, het stadsbestuur en de handelaars samen zorgen voor een echt duurzame toekomst voor Halle.

Fietsersbond Halle