Het fietsplan van NMBS

08/06/2021 - Algemeen

Vandaag presenteerde NMBS hun fietsplan waarvoor we als Fietsersbond ook bevraagd werden. We zijn blij met de visie die vooropgesteld is, al mocht het wel wat ambitieuzer. Met 1 op 5 reizigers die hun fiets aan het station parkeren zijn specifieke maatregelen die de combinatie fiets-trein-fiets versterken meer dan welkom. Ook de fiets meenemen op de trein wordt steeds populairder, dat merken ze goed in de cijfers die de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn. 

 

Capaciteit en toegankelijkheid

Toegankelijkheid van fiets op trein is een probleem. Het is dus erg belangrijk dat de capaciteit wordt uitgebreid. De nieuwe M7 dubbeldekkers zullen zorgen voor een verdubbeling van het aantal beschikbare fietsplekken tegen 2025. De helft daarvan zou zelfstandig door de fietser toegankelijk zijn, zonder hulp dus. Helaas vinden wij het niet meer van deze tijd dat niet elke fietser altijd zelfstandig kan opstappen. Dit blijft een belangrijk punt. 

Daarnaast komen er deze zomer op de drukke trajecten per trein al 8 extra plaatsen bij. Een stap vooruit. Alleen is de combinatie in deze tijden zo populair dat dit waarschijnlijk nog te weinig zal zijn. Zeker tijdens een zomer waarbij verschillende mensen nog zullen opteren voor een staycation. 

 

Leesbaarheid

Ook aan de leesbaarheid wordt gewerkt door de ontwikkeling van een app en het aanbrengen van duidelijke signalisatie. De integratie van deze app op termijn is cruciaal om alle informatie centraal aan te bieden aan de reiziger. Ondanks de nood aan duidelijke symbolen op de trein zelf, blijft er de vraag wanneer de NMBS in staat zal zijn altijd op voorhand aan te geven in welke wagon fietsen welkom zijn, zodat treinfietsers niet hoeven spurten naar de juiste wagon.

 

Fiets en trein

Dat onze vraag naar investeringen in stallingen en deelfietsen gehoor krijgt in het plan is positief. Op die manier wordt multimodaliteit gesteund en kunnen fietsers die hun fiets niet hoeven mee te nemen op de trein ook op een vlotte manier de beide vervoerswijzen combineren. Wat de stallingen betreft voorziet NMBS een stijging van het aantal parkeerplaatsen van 108.000 naar 150.000, zo’n 38,8 procent. Het is niet duidelijk waar de stallingen zullen komen en hoeveel er hiervan beveiligd zullen zijn. Wel geeft de NMBS aan dat de beveiligde fietsenstallingen duidelijker aangeduid zullen worden op de site. 

Algemeen zijn we dus zeker tevreden met de plannen van NMBS. Zowel op capaciteit, toegankelijkheid en leesbaarheid wordt er ingezet. Het mocht wat ons betreft nog wat ambitieuzer. Ook vinden we het spijtig dat de focus gelegd wordt op “populaire toeristische bestemmingen”, niet alleen De Kust en De Ardennen zijn populaire bestemmingen, en ook deze verdienen een goede toegankelijkheid.