Masterplan fietsparkeren: geen engagement van de overheid

15/02/2021 - Algemeen

In de pers is het al breed uitgemeten: de Brusselse regering heeft zopas een masterplan "fietsparkeren" goedgekeurd. Fietsers keken hier reikhalzend naar uit, maar de fietsverenigingen Fietsersbond en GRACQ raakten al snel ontgoocheld: met een actieplan zonder gekwantificeerde doelstellingen en bijbehorend budget geeft de overheid alleen maar haar fiat aan een lijst van goede bedoelingen. 

Het aantal fietsliefhebbers is door de gezondheidscrisis gestegen, evenals de vraag naar beveiligde fietsenstallingen. Een zeer terechte vraag, als we weten dat de officiële cijfers voor fietsdiefstal in het Brusselse gewest voortdurend stijgen: in 2019 werden 4182 fietsdiefstallen gemeld, een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Sommige verzekeraars weigeren nu om fietsen in Brussel te verzekeren als ze niet op een afgesloten plaats zijn gestald. Terwijl de GRACQ en de Fietsersbond tijdens deze zittingsperiode opriepen tot het creëren van 10.000 beveiligde fietsparkeerplaatsen, is het aantal ingediende verzoeken al opgelopen tot 8.000 plaatsen! Een cijfer dat veel hoger ligt dan de 3.460 bestaande plaatsen. 

De fietsverenigingen keken dan ook reikhalzend uit naar de goedkeuring van het Masterplan voor fietsparkeren door de Brusselse regering. In dit plan wordt de noodzaak vastgesteld van fietsparkeren, en meer bepaald beveiligd parkeren, om het fietsgebruik in Brussel aanzienlijk te verhogen, in overeenstemming met de "mobiliteits"-doelstellingen van het "Good Move"-plan. Het Masterplan gaat ook vergezeld van een tienjarig actieplan, waarvan het belangrijkste belang erin bestaat gekwantificeerde doelstellingen vast te stellen voor de ontwikkeling van het parkeeraanbod: met name ongeveer 20.000 beveiligde parkeerplaatsen bij stations, metro's en andere haltes van het openbaar vervoer en 15.000 beveiligde plaatsen in de openbare ruimte... 

Na de goedkeuring van het Masterplan door de regering op 5 februari raakten de verenigingen GRACQ en Fietsersbond al snel gedesillusioneerd. Het actieplan is een "strategische visie 2021-2030" geworden, die geen gekwantificeerde doelstellingen meer bevat. Er is geen budget voorzien om de verschillende maatregelen van het plan uit te voeren. De regering verbindt zich dus tot niets; zij bekrachtigt hoogstens een opsomming van goede voornemens. 

In dergelijke omstandigheden is het moeilijk te begrijpen hoe de Brusselse autoriteiten zoveel mogelijk gebruikers ervan willen overtuigen om de fiets te gebruiken voor hun verplaatsingen: de vrees dat de fiets wordt gestolen is voor 64% van de Brusselaars een belemmering om op het zadel te stappen.