Meer beveiligde fietsenstallingen in Brussel met het masterplan fietsparkeren

10/02/2021 - Algemeen

Met het stijgend fietsgebruik, neemt ook de behoefte aan veilige fietsparkings toe. Brussel Mobiliteit heeft hier nu een masterplan voor klaar dat tienduizend extra fietsparkeerplaatsen tegen 2030 moet voorzien. Die zouden vooral aan de grote trein- en metrostrations komen. 

Met dat masterplan fietsparkeren in Brussel wordt er werk gemaakt van één van onze speerpunten, namelijk ontwikkel een echt fietsparkeerbeleid en pak fietsdiefstal aan. Het plan heeft een timing van 10 jaar waarbij de situatie gelukkig wel aan constante evaluatie zal onderworpen worden. Het is de bedoeling om vijf projectverantwoordelijken aan te stellen bij Parking.brussels om zo echt werk te kunnen maken van de benodigde fietsparkings. 

Naast de doelstelling om beveiligde fietsenstallingen te creëren is een van de ambities om de toegankelijkheid (toegang en prijs) te verbeteren. Er wordt ingezet op grote parkings aan intermodale knooppunten, bijvoorbeeld aan de stations. Hiervoor worden er samenwerkingen aangegaan met MIVB en NMBS. Niet enkel op de openbare weg maar ook daarbuiten wordt er ingezet op meer parking zoals bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen of via duurzame wijkcontracten. We zijn blij om te zien dat er rekening gehouden wordt met alle mogelijke fietsen in alle soorten en maten. Ook onze vraag om werk te maken van een herziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening wordt in het masterplan verwerkt, zo zullen de fietsenstallingen conform het vademecum moeten zijn en moet er 1 parkeerplek per 100 vierkante meter in plaats van 200 vierkante meter zijn. Dat er data zal verzameld worden over de bezetting van de fietsenstallingen kan ervoor zorgen dat er met meer kennis gehandeld kan worden. Bij de Fietsersbond benadrukken we steeds de nood aan meer data en kennis over fietsers om zo betere beleidsmaatregelen te kunnen treffen.  

Waar de focus van het plan ligt op langparkeren, blijft de vraag van kortparkeren liggen. Dit blijft volgens ons nog een vacuüm waar meer op ingezet moet worden, want ook als je een snelle tussenstop maakt, wil je graag je fiets even veilig kwijt. 

Beveiligde fietsenstallingen zijn cruciaal om fietsdiefstal tegen te gaan en op die manier het fietsgebruik nog meer te stimuleren. Helaas stopt vandaag ongeveer 15% van de fietsers met fietsen nadat hun fiets gestolen werd. Het masterplan fietsparkeren in combinatie met het My Bike Brussels systeem kan zorgen voor minder diefstal. Om nog een stap verder te gaan in de strijd tegen diefstal vragen wij ook voor het gebruik van lokfietsen om nog effectiever dieven te vatten en het signaal uit te sturen dat fietsdiefstal écht diefstal is.