Onacceptabel risico op ongevallen met fietsers aan Berchem Station

24/04/2022 - Antwerpen - Antwerpen

De aanpassingen gedaan aan het kruispunt van de Posthoflei met de Binnensingel zijn hallucinant en zullen op korte termijn tot ernstige ongevallen leiden.

Niet-lichten geregelde bypasses zijn gevaarlijk. Het is dan ook goed als men een bypass lichten geregeld maakt. Dit is op die locatie echter erg ondeskundige gebeurd.

Het officiële verkeerslicht voor de auto’s die de bypass gebruiken staat achter de fietsoversteek (3). Weliswaar staat de stopstreep voor de fietsoversteek (1) en staat er een herhalingslicht aan de linkerzijde (2) waardoor de situatie wettelijk in orde is…

Maar wettelijk in orde is niet hetzelfde als veilig. De plaatsing van het verkeerslicht zal voor verwarring zorgen en veel bestuurders zullen voor het licht stoppen in plaats van voor de stopstreep.

Het verkeerslicht voor fietsers die de bypass kruisen (3) staat zo opgesteld dat fietsers die komen van het station via de Singel (4) dat licht helemaal niet zien. Zij zullen dus zonder het te beseffen door het rode licht rijden.

 

Fietsersbond Antwerpen rekent er op dat die situatie zo snel moegelijk aangepast wordt! Elke dag langer wachten beschouwen wij als een onacceptabel risico.

Fietsersbond Antwerpen is ook nu bereid om mee te denken over een verkeersveilige inrichting. We hopen dat er deze keer wel van dat aanbod gebruik gemaakt wordt.

Een snelle oplossing: Het autoverkeerslicht verplaatsen (naar links), dus ter hoogte van de stopstreep en op de paal van het rechts geplaatste fietsverkeerslicht twee kleine herhalingslichten plaatsen. Een gericht naar de fietsers komende van de voorkant van het station (Singel) en één gericht op fietsers komende van de noordkant van de Posthoflei (dus van de richting waarin het grote licht wel te zien is).