Rapport Fietspaden

27/02/2024 - Algemeen

Om de twee jaar wordt de staat van de fietspaden langs gewestwegen beoordeeld door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het resultaat is het Rapport Fietspaden, een analyse op vlak van inrichting en de staat van de fietspaden.

De Fietsersbond verwelkomt het rapport. Bijzonder is dat voor het eerst het volledige netwerk van fietspaden in beheer van het AWV werd opgemeten. Belangrijk, want zo is er objectieve informatie over de ongeveer 7.000 km fietspaden in Vlaanderen beschikbaar.

Fietspaden langs gewestwegen krijgen scores toegekend op inrichting en staat. Door geen gecombineerde score toe te kennen wordt een leesbare analyse wel bemoeilijkt. De Fietsersbond vraagt daarom om een totaalscore te maken, dat is voor fietsers begrijpelijker en leunt meer aan bij hun ervaringen.

Wat blijkt uit het rapport? De staat van de fietspaden gaat er lichtjes op vooruit. Fietsen is op bepaalde plaatsen comfortabeler geworden. Het valt in de communicatie over het rapport wel op dat alle fietspaden die niet slecht scoren samengenomen worden. Er ligt wel degelijk nog heel wat werk op de plank.

De Fietsersbond zal het rapport in de komende weken grondig bestuderen en bespreken met onze vrijwilligers en wil zo ook concreet bijdragen om de vele investeringen in fietsinfrastructuur nog beter gericht aan te wenden. In het fietsambitieplan 2040 wordt de lat hoog gelegd. Om een aandeel van 30% fietsers te halen, moeten nog meer investeringen in kwalitatieve en toekomstbestendige infrastructuur gebeuren.  Om goede plannen uit te tekenen is daarbij ook nood aan vrouw- en mankracht.

Inrichting van de fietspaden

Het referentiedocument dat de normen voor fietspaden vastlegt is sinds de zomer van 2022 het nieuwe vademecum fietsvoorzieningen. De richtlijnen voor de inrichting zijn hiermee aangepast aan de nieuwe realiteit van het fietsverkeer.

Voor het rapport ging AWV samen met Fietsberaad aan de slag om vanuit de standaarden in dit nieuwe referentiedocument de inrichting van de fietspaden te beoordelen. De Fietsersbond ondersteunt deze nieuwe methodiek die beantwoordt aan de huidige noden van fietsers. 

In vergelijking met vorige metingen in 2021 gaat de inrichting erop vooruit met 1,7 %. Net geen 60% van de fietspaden langs de gewestwegen scoort voldoende (5,8% scoort uitstekend, 25,6% goed en 27,8% matig). Al scoort 40,8 % nog onvoldoende, dit komt overeen met 3.146 km fietspad.

De Fietsersbond mist wel de koppeling tussen de intensiteiten van het fietsverkeer en de inrichting van de fietsinfrastructuur. Op fietspaden waar heel veel fietsverkeer is en die 2 meter breed zijn (zoals voorgeschreven in het vademecum) wordt de score automatisch uitstekend. Maar bij heel hoge intensiteiten is het gepaster om de score goed toe te kennen  in plaats van uitstekend. Omgekeerd kan een fietspad met een breedte van 1,5 meter en een erg lage intensiteit wel een hogere score verdienen. Niet altijd evident als  er nog onvoldoende data voorhanden met betrekking tot die intensiteiten, maar desalniettemin een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Staat van de fietspaden

Om de staat van de fietspaden te beoordelen analyseerde het AWV de langsvlakheid, de mate dat het oppervlak afwijkt van een perfect horizontaal vlak – de trillingen, en de onderhoudsstaat. Uit het eindresultaat blijkt dat de kwaliteit erop vooruitgegaan is, het is comfortabeler fietsen in vergelijking met 2021. 

 


Tijd om aan de slag te gaan

Het rapport toont aan dat investeren in fietspaden loont. Tegelijkertijd moet er nog heel wat gebeuren opdat iedere fietser kan genieten van een comfortabel fietspad dat aan de inrichtingsprincipes voldoet. 

De Fietsersbond stelt zich via zijn lokale afdelingen constructief op. Zij weten als dagelijkse fietsers waar de belangrijkste uitdagingen zich lokaal bevinden. In 2024 wordt 220 miljoen euro geïnvesteerd. De Fietsersbond wil constructief meewerken en er samen voor zorgen dat de investering maximaal rendeert en dat in de toekomst de meest prioritaire fietspaden worden aangepakt.