Ruimtevaartlaan fietsstraat

09/11/2017 - Antwerpen - Deurne

Eerste fietsstraat in Deurne

De Ruimtevaartlaan is heraangelegd en is nu de eerste fietsstraat van het district Deurne. De straat maakt deel uit van de districtenroute die een parallelle verbinding vormt met het ringfietspad. 
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 km/u rijden. Begin en einde van een fietsstraat worden aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.

Benieuwd naar het resultaat gingen we ter plaatse. We merkten meteen dat de meeste autobestuurders geen benul hadden dat ze in een fietsstraat reden of wat een fietsstraat voor hen inhoudt, want we werden meermaals ingehaald. Het concept fietsstraat is duidelijk nog onvoldoende gekend. Dat de fietsstraat-borden aan de kant van de Luchtvaartlaan ettelijke meters van de rijbaan verwijderd zijn zal zeker ook niet helpen.

Om van een fietsstraat een succes te maken moet volgens de Fietsersbond aan 4 voorwaarden worden voldaan:
1. doorgaand autoverkeer moet onmogelijk zijn
2. er rijden gevoelig meer fietsers dan automobilisten
3. de snelheidsbeperking van 30 km/u kan worden afgedwongen
4. er wordt gecontroleerd op het inhaalverbod

Voor het eerste zijn in de Ruimtevaartlaan geen maatregelen genomen. De meeste wagens in de straat blijken doorgaand verkeer te zijn richting Boekenberglei/Drakenhoflaan of richting Vosstraat. Op het moment van ons bezoek waren er ook beduidend meer auto's dan fietsers. De straat is een zone 30, maar daar wordt in Antwerpen nog niet op gecontroleerd. Of het inhaalverbod gehandhaafd zal worden is momenteel nog koffiedik kijken.

Op dit moment is er in de praktijk dus niet veel veranderd voor de fietsers. Stad en district zullen eerst nog begeleidende maatregelen moeten nemen voor de herinrichting zijn doel bereikt. 
Over het gebruik van fietsstraten moet goed nagedacht worden, of het is niet meer dan een cosmetische ingreep. Zo lijkt het ons dat straten zoals de Cornelissenlaan, de Vaartweg of de Peter Benoitlaan meer gebaat zouden zijn met een omvorming tot fietsstraat.