Uitreiking Spaken


Na enkele jaren uitblijven, omwille van de alomgekende redenen, kan de Werkgroep Fietseling / Fietsersbond Oostende eindelijk weerom de vertrouwde spaken uitreiken. Dit zal plaats vinden op woensdag 8 februari 2023.
Bij deze gelegenheid worden de shortlist van de nominaties en de uiteindelijke laureaten van de Verroeste, Zilveren en Gouden Spaak uitgereikt.
• de gouden spaak: een realisatie van de afgelopen periode en positief voor de fietsers in Oostende
• de zilveren spaak: een realisatie of initiatief voor fietsers dat navolging verdient
• de verroeste spaak: een realisatie van het afgelopen jaar die een miskleun vormt voor fietsers.
Werkgroep Fietseling / Fietsersbond Oostende wil door de spaken bijdragen aan het veilig en comfortabel fietsen in Oostende. Dit door overheden, administraties, politici, bedrijven en particulieren te sensibiliseren tot doordachte maatregelen, aangepaste infrastructuur en fietsvriendelijke ingrepen en initiatieven. Op die manier hoopt de Werkgroep Fietseling / Fietsersbond Oostende op een constructieve wijze een versnelling hoger te schakelen tot het behalen, op termijn, van de titel Fietsstad door de stad Oostende.