Verkeersveiligheid, een verantwoordelijkheid van alle weggebruikers én prioriteit voor de volgende regeringen

07/06/2024 - Algemeen

Zondag trekken we naar de stembus. De politieke partijen deden de afgelopen dagen hard hun best om de verschillen te benadrukken, visies over uiteenlopende standpunten kwamen aan bod. Over de fiets is weinig discussie, alle partijen willen verder investeren in fietsinfrastructuur. Verkeersveiligheid kwam heel wat minder aan bod in de campagne ondanks het onderschrijven van de Vision Zero, de doelstelling van 0 verkeersdoden. Dat we nog meer inspanningen moeten doen bleek op 6 juni 2024 nog maar eens, twee fietsers kwamen om het leven na een crash met vrachtwagens.

De omstandigheden van beide drama’s worden momenteel grondig onderzocht. Voor de Fietsersbond is dat het vertrekpunt, diepgravende onderzoeken naar de oorzaken van crashes waarbij fietsers betrokken zijn. Net vandaag, 7 juni, publiceert kennisinstituut VIAS  een onderzoek op basis van 120 PV’s van verkeersongevallen

De menselijke factor

Vias onderzocht in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 120 PV’s van verkeersongevallen waarbij fietsers om het leven kwamen of ernstig gewond raakten.
Het is een diepte analyse waarbij verschillende types van fietsongevallen met verschillende soorten fietsers bestudeerd werden. Het gaat om zowel eenzijdige ongevallen als ongevallen met een ander motorvoertuig, klassieke fietsen, e-bikes en speedpedelecs. Bovendien werd aanvullend een plaatsbezoek uitgevoerd op 80 locaties waar mogelijk de infrastructuur een rol speelde bij de crash.

Wat blijkt? De menselijke factor is in 65% van de ongevallen de oorzaak, zowel bij fietsers als bij andere weggebruikers. Een verkeerde inschatting van een potentieel risico of onoplettendheid in het verkeer kan dodelijk zijn. De studie wijst er ook op dat in 1 op de 3 onderzochte ongevallen het niet verlenen van voorrang aan de oorzaak ligt. Hierbij is het even vaak de fietser als de andere weggebruiker die die voorrang niet verleent, naast een onvoldoende zichtbaarheid ten gevolge van infrastructuur. 

Als Fietsersbond verwelkomen we de diepteanalyse van VIAS. We vragen al langer om diepgravend onderzoek te doen naar de oorzaken van crashes waar fietsers bij betrokken zijn. Als we de ambitie van de Vision Zero willen halen is een beter inzicht in de oorzaken van levensbelang.

Wies Callens, Woordvoerder Fietsersbond

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Mensen maken nu eenmaal fouten. Betekent dit dat dodelijke crashes er nu eenmaal bij horen? Integendeel, als Fietsersbond zullen we dit nooit aanvaarden. We hebben allen het recht om veilig onze bestemming te bereiken. Daarom roept de Fietsersbond op om maximaal in te zetten op vergevingsgezinde infrastructuur. Laten we onze wegen zo inrichten, ons verkeer zo organiseren, dat een menselijke fout niet tot dodelijke slachtoffers zal leiden. 

De Fietsersbond roept alle weggebruikers op om hoffelijk te zijn in het verkeer en de verkeersregels te volgen. Met de campagne #fietsvriendelijk wijst de organisatie daar al sinds 2020 op. We zijn allen samen onderweg.

Bovenal roept de Fietsersbond de beleidsmakers die nu zondag verkozen worden, en de lokale besturen die op 13 oktober volgen, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Als we als samenleving echt werk willen maken van 0 dodelijke slachtoffers in het verkeer, moeten we een versnelling hoger schakelen. De aanbevelingen uit het onderzoek van VIAS geven een duidelijke richting aan. Ook het memorandum van de Fietsersbond is een leidraad om duurzame actie te ondernemen die echt het verschil zullen maken. 

Dit is een persbericht van de Fietsersbond van 7 juni 2024