Vrijwilliger in de kijker: Els Festraets

27/02/2023 - Algemeen

Els Festraets is al acht jaar kernlid binnen de Fietsersbondafdeling Sint-Truiden. Kantoorvrijwilliger Sibylla Mechnig interviewde haar.

Els volgde informatica op de middelbare school en behaalde daarna het diploma Management Assistent. Haar uitgebreid takenpakket bij de Fietsersbond sluit hierbij aan: ze verzorgt de mailbox, actualiseert de facebookpagina, verdeelt affiches, organiseert acties en stelt de persberichten op. Ze neemt steevast deel aan de beleidsbabbels en er is de bijna maandelijkse nieuwsbrief van de afdeling.

Els was dankzij haar politiek engagement reeds een gekend persoon in Sint-Truiden. Zo kwam ze bij de Fietsersbond terecht. Tot haar conditie het niet meer toeliet trok ze er vaak op uit met de fiets. Ook als rolstoelgebruiker voelt ze zich verwant met de fietser.

Els heeft een duidelijke visie in haar engagement en heeft veel ideeën rond concrete acties om onveilige situaties in de stad te verbeteren. In Sint-Truiden is er momenteel één fietsstraat van welgeteld 30 meter. Er is weinig verkeersvrije ruimte, maar voorlopig is er in de stad geen nieuw circulatieplan voorzien. Als kernstad van Haspengouw is er wel een grote toeristische fietsroute langs de vesten van Sint-Truiden op komst, maar ook het centrum moet fietsvriendelijker worden. Ze hoort veel ouders zeggen dat ze niet met de kinderen naar school durven fietsen, maar de veilige schoolfietsroutes komen maar niet van de grond. 

Al 10 jaar zijn er plannen en kijkt men na wat de mogelijkheden zijn. De bedoeling zou zijn om binnen die fietsring één grote fietszone van fietsstraten te creëren. Er wordt in Sint-Truiden bijna maandelijks een Critical Mass gereden om aandacht te vragen voor veilig en comfortabel fietsen in de stad. Vanaf september wordt elke keer een school betrokken.

De actie in deelgemeente Duras, waar een jogger werd aangereden op een plaats zonder fietspad, leverde enig resultaat op: er kwamen aanpassingen aan de wegmarkeringen en de straatlichten werden versneld vernieuwd.

Els blijft zich ondertussen onversaagd inzetten voor een fietsvriendelijk Sint-Truiden. “Voor het milieu en het klimaat is het belangrijk dat iedereen wat meer de fiets neemt als vervoermiddel. Het is bovendien beter voor de gezondheid en geeft minder stress, op voorwaarde natuurlijk dat er degelijke fietsvoorzieningen zijn.”

Sybilla Mechnig
Kantoorvrijwilligster Nationaal secretariaat

Krijg je ook goesting om de belangen van de Truiense fietser te helpen verdedigen? Help de afdeling mee versterken en stuur een mailtje naar sinttruiden@fietsersbond.be!