Waarom is er een stijging in dodelijke ongevallen bij fietsers?

13/03/2024 - Algemeen

De verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute voor het jaar 2023 geeft een wrang gevoel bij de Fietsersbond. Globaal gezien is er een lichte daling in het aantal slachtoffers en doden in het verkeer in vergelijking met de cijfers van 2022. Dat gaat helaas niet op voor fietsers,  we zien een stijging van het aantal fietsdoden in Vlaanderen.

De cijfers bevestigen wat we zien in de media en op de weg. 86 fietsers kwamen in 2023 om het leven in het verkeer in Vlaanderen.  Dat zijn er 11 meer dan in 2022, maar vooral dat is meer dan 1 fietser per week. Een moeder, een vader, zus, broer, vriend … achter ieder cijfer schuilt een verhaal.

Doe onderzoek en pak de oorzaken aan

Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters wijst in haar reactie erop “dat het een duidelijk signaal is dat de hoge investeringen in fietsinfrastructuur ook in de toekomst moeten aangehouden worden." We mogen niet blind blijven voor die 261 doden langs de Vlaamse wegen.”

De Fietsersbond onderschrijft het belang van investeringen in veilige infrastructuur. Tegelijk vraagt de Fietsersbond ook om de cijfers verder te onderzoeken en meer inzicht te krijgen in de oorzaken van dat veel te hoge aantal doden.

Om de ambities van 0 fietsdoden in 2040 te halen, moet er echt een grote versnelling worden gemaakt. Beter inzicht in de oorzaken van de ongevallen is een absolute must, om te kunnen inschatten welke maatregelen echt noodzakelijk zijn en welke oorzaken moeten worden weggewerkt, want op basis van deze cijfers is dat heel moeilijk.

Blijf vooral fietsen

Lees je dit en moet je zo dadelijk nog met de fiets terug naar huis, de school van je kinderen of naar je hobby? Laat je niet afschrikken. De verkeersveiligheidscijfers voor fietsers zijn allesbehalve rooskleurig maar betekenen niet dat ook jij meer risico loopt op een verkeersongeval. Integendeel, Fietsberaad berekende dat het risico op dodelijke ongevallen de laatste jaren in Vlaanderen flink is gedaald, doordat er meer kilometers gefietst worden. 

Een andere tendens is dat oudere fietsers langer en meer fietsen. Uit ongevallenstatistieken blijkt dat vooral deze leeftijdsgroep een hoger risico loopt. Dus het feit dat we langer fietsen zou kunnen bijdragen aan meer dodelijke slachtoffers in het verkeer.

De Fietsersbond blijft ook herhalen dat het noodzakelijk is dat iedereen de verkeersregels naleeft en dat fietsvriendelijkheid tussen fietsers onderling en ten opzichte van andere verkeersdeelnemers belangrijk blijft.

De Fietsersbond reikt de hand uit om mee oplossingen te zoeken. Want ook fietsers moeten veilig op hun bestemming raken. 

 

Dit is een persbericht gepubliceerd door de Fietsersbond  op 13 maart 2024