Zolang de kortrijksesteenweg geen veilig alternatief biedt, moet aan INFRABEL worden gevraagd de knip uit te stellen.

21/08/2021 - Oost-Vlaanderen - Deinze

Op zijn minst naar 50 km/h in de bebouwde kom!

Door een akkoord tussen Stad Deinze en INFRABEL zal de overweg in de Molenstraat (Petegem) volledig worden afgesloten, zonder een fietstunnel of -brug voor de fietsers en voetgangers. Als dit gebeurt valt het veilige traject van en naar de Sint-Hubertstraat en de toekomstige fietssnelweg volledig weg en worden fietsers gedwongen langs de Kortrijksesteenweg te rijden.

Hoewel er voldoende ruimte is voor de uitbouw van fietspaden, heeft deze steenweg hier nog steeds slechts smalle moordstrookjes. In dit stuk van de bebouwde kom staan zelfs extra borden om de maximumsnelheid voor wagens op te trekken tot 70 km per uur. Al meer dan anderhalf jaar wordt gevraagd deze borden te verwijderen zodat de 50 km per uur van de bebouwde kom geldt. Hoe moeilijk kan dit zijn?  

Maar de Fietsersbond eist ook een echte oplossing: dat onze politici het initiatief nemen om samen met de andere betrokken overheden volwaardige fietspaden langs de N43 te voorzien. Het traject is hier breed genoeg voor. Zolang de steenweg geen veilig alternatief biedt, moet aan INFRABEL worden gevraagd de knip uit te stellen. Dagelijks rijden hier Deinzenaren naar school, het werk, het centrum,... 

Wie van het gemeentebestuur durft zijn eigen (klein)kinderen langs de moordstrookjes naar school te sturen?

Dit is een goede case om aan te tonen dat het menens is met “De Grote versnelling” die naar eigen zeggen het fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau moeten tillen. Toon in dit dossier aan dat de gemeente ten volle wil inzetten op een duurzame mobiliteit, waarbij het STOP-principe centraal staat.