Zone 50 op Poederleeseweg binnenkort uitgebreid?

02/08/2023 - Antwerpen - Herentals

Het Herentals' stadsbestuur is akkoord om de snelheidsreglementering op de Poederleeseweg deels aan te passen. De zone 50 die momenteel geldt op het deel van de ovonde Wellens tot aan de zijstraat Holle Weg zou uitgebreid worden tot de zijstraat Noord-Dauwenland, zowat 900 meter verderop. Op het extra stuk liggen tal van zijstraatjes, waar heel wat fietsverkeer in- of uitrijdt.

Goed nieuws dus! Al is het afwachten of en wanneer het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), wegbeheerder van deze gewestweg, de zone 50 zal uitbreiden. Nochtans had deze ingreep al veel eerder moeten gebeuren.

Hoog tijd om eigen richtlijn toe te passen

De Poederleeseweg is een gewestweg. Gewestwegen vallen onder de beslissingsbevoegdheid en beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het Herentalse stadsbestuur heeft het AWV nu gevraagd om de zone 50 op de Poederleeseweg uit te breiden. 

70 km is de norm voor gewestwegen met een afgescheiden fietspad. Dat staat in de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor gewestwegen die geen afgescheiden fietspad hebben, zoals op de Poederleeseweg, wordt een snelheid van 50 km per uur voorgeschreven.  De Fietsersbond vraagt de toepassing van de richtlijn die de wegbeheerder zelf heeft opgesteld, zoals ook het geval is de dorpskernen van Poederlee en Lille.

5 extra argumenten

Er is niet enkel de eigen richtlijn van het AWV, er zijn ook verschillende bijkomende argumenten voor de snelheidsverlaging:

  1. De weg loopt door de woonkernen Watervoort en Wittenberg met dichte bebouwing, veel zijstraten en bewoners.
  2. Honderden jongeren en pendelaars gebruiken deze invalsweg bovendien om naar school/het werk te fietsen op een tweerichtingsfietspad terwijl druk en zwaar vervoer op een metertje aan 70 voorbij komt.
  3. De Poederleeseweg wordt door veel vrachtverkeer gebruikt om als verbindingsweg tussen de E34 en de E313. Zwaar vervoer wil op die manier de kilometerheffing vermijden die van toepassing is op de snelwegen. Dit verkeer hoort in principe niet op deze weg, maar al zeker niet aan een snelheid van 70 km zonder dat er een afgescheiden fietspad is aan beide zijden van de weg.
  4. Er is nergens een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers vanaf het kruispunt met de Olympiadelaan op dit traject.
  5. De al jarenlang beloofde aanleg van afgescheiden fietspaden wordt jaar na jaar opnieuw uitgesteld. De Fietsersbond pleit ervoor om deze werken prioritair op te starten. In afwachting van een structurele oplossing voor de veiliger verkeer, is een snelheidsverlaging een maatregel die tegen de start van het nieuwe schooljaar de veiligheid al een stuk kan verbeteren.

Kortom, dringende redenen genoeg om met spoed de zone 50 op de Poederleeseweg uit te breiden. Nu ook het Herentals' stadsbestuur voor het idee gewonnen is, waar wacht het AWV nog op?

Help de Fietsersbond om de stem van de fietsers te laten horen.