Fietsvisie nieuwe zeesluis Zeebrugge

31/08/2017 - West-Vlaanderen - Brugge

Complex project Zeehaven van Brugge

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het project dat van cruciaal belang is voor de verdere groei en ontwikkeling van de haven van Zeebrugge.
Dit project wordt getrokken vanuit het departement Mobiliteit en Openbare Werken en dit volgens de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in Vlaanderen. (http://www.complexeprojecten.be/ )

Het project heeft als doel een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven te realiseren op de meest aangewezen locatie. Daartoe zullen verschillende alternatieven grondig bestudeerd worden alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt.Daarna volgt nog de technische uitwerking en de uitvoering van het gekozen alternatief.

Tegelijk zal ook worden bekeken of er nog synergiën mogelijk zijn met andere projecten.

www.nieuwesluiszeebrugge.be  

Voor de Fietsers ?

Voor Zeebrugge en voor de fietsers, is volgens de fietsersbond, het beste :

- Visartsluis sluiten (en dempen) en gebruiken om Zeebrugge leefbaarder te maken op deze plaats.
- 2 sluizen bouwen in het verbindingsdok.
- NX onder het verbindingsdok (tunnel)

EN met een snelle dubbele lift, langs beide kanten, naar een fiets en voetgangerstunnel onder de oude Vandammesluis naast de tramtunnel, zodat Heist en Zeebrugge verbonden blijven voor fietsers en voetgangers.

 

 

Andere alternatieven :

Nieuwe sluis aan Visartsluis zal Zeebrugge nog meer in 2 kappen.
2de sluis naast Vandamesluis verplicht fietsers en voetgangers tot grote omwegen, soms in een “S” afhankelijk welke brug er openstaat.