Onze memoranda

Voor elke verkiezing werken we een memorandum uit. De kandidaten bij de verschillende partijen krijgen van ons een leidraad om echt werk te maken van een nieuw fietsklimaat en een stevig fietsbeleid. Zowel op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal als Europees niveau. 

De memoranda zijn niet enkel een opsomming van onze verlanglijstjes, maar worden ook steeds opnieuw gebruikt om de prioriteiten in de eigen werking te bepalen en zo meer en beter te wegen op het beleid op de verschillende niveaus.

Bij de laatste verkiezingen (26 mei 2019) werkten we drie memoranda uit onder de titel 'naar een echt fietsklimaat'.

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 waren het ideale moment om tien tips mee te geven om van je gemeente een aantrekkelijke gemeente te maken dankzij een goed fietsbeleid. 

Wil je vergelijken hoe onze memoranda geëvolueerd zijn doorheen de jaren? Lees dan zeker ook de oudere memoranda uit 2014.

Meer Leesvoer