Tips i.v.m. autodeuren

Conflicten met autodeuren

De Fietsersbond krijgt regelmatig telefoons van fietsers die tegen een onverwacht geopende autodeur knalden. Opletten is de boodschap, want het is niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is!

Autodeuren in de wegcode

Artikel 28 van de wegcode zegt dat je je autodeur niet mag openen of open laten, als je niet gecontroleerd hebt of je daarmee andere weggebruikers in gevaar kan brengen. Artikel 7.1. wijst de bestuurders op hun verantwoordelijkheid: bestuurders mogen kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, zeker geen fietsers of voetgangers. Elke bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn bij aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van kwetsbaardere weggebruikers.

Een duidelijke boodschap dus aan de autobestuurders, maar fietsers moeten zondermeer rekening houden met artikel 10, de paragraaf die zegt dat ‘de bestuurder in alle omstandigheden moet kunnen stoppen voor een hindernis die kan voorzien worden’. Bij rechtszaken over ongevallen met een autodeur, bepalen rechters wie er fout is, in functie van hoe onvoorzien de hindernis, in dit geval de open autodeur, is.

Complexe uitspraken

Een praktijkvoorbeeld uit de rechtspraak maakt duidelijk dat het soms lastig om te beoordelen is. Een autobestuurster opent de linkerachterdeur van haar wagen langs de straatzijde en laat dat een tijd open staan. Gezien de smalle straat en de slechte weersomstandigheden, oordeelt de rechter dat zij artikel 28 overtreedt. Een fietser merkt de open deur, maar rijdt wel door en veroorzaakt net daardoor een aanrijding met een tegenligger. Volgens de rechter begaat de fietser een inbreuk op art. 15.2.2 van de wegcode. Die verplicht bij de aanwezigheid van een hindernis om te vertragen en zo nodig te stoppen. Ook art. 10 van de wegcode wordt overtreden. Daarom verdeelt de rechter de aansprakelijkheid over beide partijen.

Altijd uitkijken!

Voorzichtig zijn bij het openen van de autodeur kan heel veel ‘stomme’ ongevallen voorkomen. Aan de fietsers raadt de Fietsersbond aan om preventief en aandachtig te fietsen. Let altijd op voor openslaande autoportieren. Als je langs geparkeerde auto’s fietst, probeer dan te kijken of de bestuurder er nog in zit. Wees dan extra op je hoede en bewaar voldoende afstand tussen jezelf en de auto. Anticiperen op openslaande deuren, is ongevallen voorkomen!