Onze visie en missie

Onze visie: in 2030 is fietsen vanzelfsprekend

In 2030 is fietsen de meest voor de hand liggende keuze voor het grootste deel van onze verplaatsingen. Veilige, comfortabele en coherente fietsroutes maken van de fiets een evidente keuze voor kortere verplaatsingen. Het openbaar vervoer of deelmobiliteit is dat voor de langere verplaatsingen. Bij intermodale knooppunten stappen we zorgeloos over op tram, bus, metro, trein, (deel)fiets of een (elektrische) deelauto.

In 2030 is nabijheid de beste mobiliteit. Nabijheid is het uitgangspunt van ruimtelijke ordening en maakt dat de openbare ruimte zo wordt benut dat voor wonen en werken geen nodeloos lange verplaatsingen nodig zijn.

In 2030 is de openbare ruimte herverdeeld in het voordeel van de actieve weggebruikers en is er leef- en speelruimte. Vracht- en fietsroutes zijn volledig van elkaar gescheiden en in dichtbebouwd gebied is er geen plaats meer voor zwaar vrachtverkeer. Schoolomgevingen zijn ingericht vanuit het standpunt van fietsende kinderen en hun ouders.

In 2030 is de economische meerwaarde van de fiets (bikenomics) algemeen erkend: investeringen in fietsbeleid zijn rendabel voor de maatschappij, de economie en de gebruiker zelf. Fietsvriendelijke bedrijven zijn aantrekkelijker; woon-werk met de fiets is een onthaaste bedrijvigheid. Fietsen wordt fiscaal aangemoedigd en beloond. Last mile leveringen gebeuren met cargofietsen.

In 2030, dankzij een geïntegreerd fietsbeleid, fietsen meer mensen en worden klimaat- en milieu- en gezondheidsdoelstellingen gehaald.

In 2030 is fietsen vanzelfsprekend.

Onze missie

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging, die met steun van leden, vrijwilligers en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt. 

De Fietsersbond is  een zichtbare en open vereniging waarin vrijwilligers ondersteund en aangemoedigd worden om onze visie mee uit te dragen. 

Wij zijn hét aanspreekpunt als het gaat om functioneel fietsen. 

Door ons kritisch, constructief en innoverend op te stellen, zijn wij een gewaardeerde partner.

We geloven in multimodaliteit waar de fiets de basisschakel van is. Daarom kiezen we resoluut voor een integrale aanpak en maken we actief deel uit van een netwerk rond duurzame mobiliteit. De fietser is daarbij ons uitgangspunt.

We lobbyen op alle overheidsniveaus, bij bedrijven en het middenveld en promoten er de fiets als hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, economie, klimaat, milieu en gezondheid. We maken daarbij ook gebruik van de expertise van onze leden, voeren onderzoek en eigen programma’s uit, leveren diensten. Zo trekken we met kennis van zaken de kop van het peloton en inspireren, enthousiasmeren en motiveren we alle stakeholders om mee onze visie - fietsen is vanzelfsprekend - te realiseren.