Naar een echt fietsklimaat!

Op 26 mei trokken we met z'n allen naar de stembus.

De overheid zette de afgelopen beleidsperiode meer middelen in op fietsers, maar het aantal fietsers groeide nog veel sneller. Een goede zaak, maar onze (fiets)beleidsmakers lopen achter de feiten aan. Volgens de Fietsersbond kan de noodzaak om meer mensen voor de fiets te doen kiezen niet genoeg benadrukt worden: want hoe meer fietsers, hoe meer de autodruk verlaagt, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhoogt én het klimaat verbetert. 

De Fietsersbond heeft een heel pakket concrete voorstellen aan de beleidsmakers om een echt fietsklimaat te realiseren in Vlaanderen en Brussel. Onze vragen en wensen vallen niet uit de lucht: het zijn drempels die fietsers, onze leden, dagelijks ervaren.

Wij vragen aan beleidsmakers die speerpunten te leren kennen, ze mee te nemen in hun programma's en de volgende legislatuur te realiseren. Wij zullen druk uitoefenen en het nauw opvolgen!

Lees hier samengevat alle speerpunten en doelstellingen.

Onze voorstellen aan Vlaamse beleidsmakers

De doelstellingen:

 1. 500 miljoen voor fietsinfrastructuur
 2. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
 3. een luchtkwaliteit die de WHO-normen respecteert

De speerpunten

 1. Werk de zwarte fietspunten weg
 2. Geef fietsers veilig groen
 3. Bouw een netwerk van kwalitatieve fietsroutes
 4. Geef verschillende fietsen meer ruimte
 5. Leer iedereen fietsen

Bekijk hier onze speerpunten in detail.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!

 

Onze voorstellen aan Brusselse beleidsmakers

De doelstellingen

 1. 1 op de 5 verplaatsingen gebeurt met de fiets
 2. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
 3. een luchtkwaliteit die de WHO-normen respecteert

De speerpunten

 1. Maak werk van het Fiets-GEN
 2. Veralgemeen de Zone 30
 3. Voer een zonale tolheffing in
 4. Bouw 10.000 beveiligde fietsenstallingen
 5. Geef fietseducatie op maat van een breed publiek

Bekijk hier onze speerpunten in detail.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!

 

 

Onze eisen aan Federale beleidsmakers

De doelstellingen

 1. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
 2. 50% minder fiets diefstallen
 3. een fiscaliteit die fietsen aanmoedigt en autogebruik ontraadt

De speerpunten

 1. Verplicht en verhoog de fietsvergoeding
 2. Stop het systeem van de salariswagens
 3. Pak fietsdiefstal aan met een federaal fietsregister
 4. Realiseer meer bewaakte fietsenstallingen in NMBS stations
 5. Creëer straf op maat: groot gevaar, hoge straf

Bekijk hier onze speerpunten in detail.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!