Acties Fietsersbond Herentals leiden tot eerste resultaat

14/11/2023 - Antwerpen - Herentals

Herentals - De acties van de Fietsersbond om de fietsveiligheid in Herentals te verbeteren heeft een eerste concreet resultaat opgeleverd. De herinrichting van het kruispunt van het Hofkwartier – Belgiëlaan – Fraikinstraat was één van de tien actiepunten van de Fietsersbond. Het heraangelegde kruispunt is vanaf 13 november opnieuw geopend voor het verkeer. Met deze aanpassing heeft het stadsbestuur de fietsveiligheid en leesbaarheid van dit kruispunt verbeterd. De Fietsersbond moedigt schepen van mobiliteit Eva Brandwijk en het bestuur aan om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Fietstocht voor meer fietsveiligheid

Op 24 april 2022 fietsten 150 kinderen, ouders en grootouders mee met de Kidical Mass fietstocht van de Herentalse Fietsersbond. Met deze fietstocht wilden de vrijwilligers van de Fietsersbond de onveilige fietsomstandigheden voor kinderen en jongeren in het centrum van Herentals nogmaals onder de aandacht brengen. Ook de burgemeester en schepenen waren van de partij. Aan het einde van de fietstocht kreeg het bestuur van de Fietsersbond tien quick wins overhandigd om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren.  De aanpassing van dit kruispunt is één van deze aanbevelingen.

Rugdekking verhoogt de veiligheid voor fietsers

De fietspaden langs de Belgiëlaan en de Augustijnenlaan die uitkomen op de rijbaan veroorzaakten gevaarlijke situaties. Fietsers hebben immers voorrang als ze van de fietspaden komen. Het ontbreken van ‘rugdekking’ bij het oprijden van de rijbaan zorgde ervoor dat fietsers in conflict kwamen met aankomende wagens. Het heraangelegd kruispunt voorziet een rugdekking op de plaats waar het fietspad uitkomt op de rijbaan. Dankzij deze rugdekking kunnen fietsers zonder risico op aanrijding de rijbaan op fietsen.

Beeld: Fietsberaad

Het kruispunt heeft nu ook haaientanden en fietssuggestiestroken zodat het duidelijk is dat fietsers gebruik maken van dit kruispunt en voorrang hebben tegenover verkeer dat uit het Hofkwartier of de Fraikinstraat komt. De herinrichting van dit kruispunt is een verbetering voor de verkeersveiligheid in Herentals. De Fietsersbond dringt er wel op aan om het snelheidsregime op het kruispunt naar 30 km per uur terug te brengen. Dat is momenteel nog 50 km per uur en te hoog gezien de vele bewegingen op en over dit kruispunt.

Nog een lange weg te fietsen

De Herentalse Fietsersbond is blij met deze eerste stap, maar de weg naar een fietsvriendelijke stad is nog erg lang. Een fietsroute is immers maar zo veilig is het zwakste punt. Herentals heeft een historische achterstand qua investeringen in veilig verkeer voor fietsers. De stijgende ongevallencijfers - meer dan 50 officieel gerapporteerde fietsongevallen in 2020 en 2021 - tonen dat zwart op wit aan. De Fietsersbond vraagt het stadsbestuur dan ook met aandrang om zonder verder uitstel aan de slag te gaan met de andere aanbevelingen die op 24 april 2022 overhandigd werden. Veel plaatsen in Herentals vragen om dringende actie om de veiligheid voor de Herentalse fietsers en voetgangers te verbeteren.

De Fietsersbond Herentals gaat graag in overleg met de schepen van mobiliteit en het bestuur om samen tot nog meer constructieve ideeën en oplossingen te komen. De geslaagde herinrichting van het kruispunt Hofkwartier – Belgiëlaan toont aan dat dit kan leiden tot mooie resultaten.