De wetgeving rond de snelle elektrische fiets, in een notendop

Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/u, maar bij 45km/u (de zgn. “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”), gelden vanaf vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels.

De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (“de wegcode”) gecatalogeerd als “bromfiets”. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de “bromfiets klasse P” (voor “speed Pedelec”).

Welke fietsen zijn bij deze regelgeving betrokken?

Het gaat hier over fietsen

  • met een maximaal vermogen van 4Kw
  • een ondersteuning tot maximaal 45 km/u
  • en waarbij de elektrische motor als doel heeft het trappen te ondersteunen

Wij noemen deze fietsen “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Wat zijn de verplichtingen?

  • Nummerplaat: het is verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De elektrische fietsen zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van ongeveer 10 op 12 cm. De FOD mobiliteit voorziet een overgangsperiode t.e.m. 10 december 2018 om zich in regel te stellen, wanneer bv het gelijkvormigheidsattest ontbreekt.
  • Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
  • Rijbewijs: men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (dat kan een rijbewijs voor een bromfiets of voor een ander voertuig zijn, rijbewijs G (landbouwvoertuigen) is uitgesloten).

Moet men een specifieke verzekering nemen?

UPDATE 01/06/2019

Bestuurders van voertuigen die autonoom kunnen rijden (dus met mechanische kracht) op voorwaarde dat ze de maximale snelheid van 25 km/u niet overschrijden, moeten geen verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben.  Speed pedelecs kunnen weliswaar een snelheid halen van 45 km/u, maar deze snelheid kan niet gehaald worden zonder te moeten trappen. 

Let wel: sommige oudere types speed pedelec kunnen wel zonder trappen een snelheid van meer dan 25 km/u, dan is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen wel verplicht.

Voor alle fietsers blijft het aangeraden om een familiale verzekering te nemen.

Hebben gebruikers van speed pedelecs ook recht op een fietsvergoeding?

Ja. De Fietsersbond vroeg de overheid om de fietsvergoeding uit te breiden naar speed pedelecs, wat ze intussen deed.  
Let wel: een werkgever is niet verplicht om een fietsvergoeding te geven of kan een lager bedrag geven, tenzij dit in een CAO geregeld is. Deze wetswijziging wil dus niet zeggen dat speed pedelec rijders de fietsvergoeding automatisch krijgen, dat zijn afspraken op ondernemings- of sectorniveau.

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen (zie onder).

Mogen speed pedelecs op andere plaatsen fietsen?

Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen.

Iedere wegbeheerder – dwz. het Gewest op gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen – mag zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere situatie wordt aan de hand van verkeersborden duidelijk gemaakt. De meest voorkomende gevallen, zetten wij voor jou op een rij:

  • Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) betreft, kan men via onderborden speed pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.
  • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
  • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.

Voor vele andere regels, zoals voor het naast elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft de wetgeving voor bromfietsen klasse B van toepassing. De Fietsersbond vraagt nu al een bijkomende aanpassing van een aantal regels, zodat de regels van snelle elektrische fietsers nauwer aansluiten bij die van gewone fietsers.

UPDATE 10/05/2019

Welke plaats heeft een speed-pedelec op de weg? Dat is voor de gebruikers toch vaak ingewikkeld. Vandaag is het namelijk zo:
- op wegen met max. 50km/u mogen ze op het fietspad
- op wegen waar men sneller mag, moeten ze op het fietspad
- maar speciale onderborden kunnen plaatselijk de situatie wijzigen > niet eenvoudig als je door verschillende gemeentes fietst

De Fietsersbond pleit voor 1 algemene regel, zodat het in alle gemeentes hetzelfde is en de wegbeheerders het overal hetzelfde toepassen.
Bovendien pleit de Fietsersbond binnen de bebouwde kom voor een algemene zone 30, zodat speed-pedelecers op de straat kunnen. En, voor aangepaste infrastructuur, zodat alle verschillende fietsers (bakfietsers, gewone, elektrische, ..) de nodige ruimte hebben. En sowieso dient iedereen rekening te houden met elkaar, alle weggebruikers, op de huidige infrastructuur.

Weetje: Uit onderzoek blijkt dat de gebruikers van een speed-pedelec tussen de 31 à 35 km/uur rijden. Het is niet omdat ze een hoge snelheid aankunnen, dat ze er altijd zo snel mee rijden.
 

Vanaf welke leeftijd mag ik een elektrische of een snelle elektrische fiets gebruiken?

Voor de gewone elektrische fiets bestaat er geen leeftijdsgrens. Voor de elektrische vrachtfietsen (met een vermogen tussen 250 en 1000 watt waarvan de ondersteuning uitvalt bij 25 km/u) wordt er een leeftijdgrens van 16 jaar expliciet ingevoerd.

Voor de snelle elektrische fietsen is een rijbewijs nodig, dat men sowieso niet voor 16 jaar kan halen.


Lees meer

Onderbord verplicht fietspad te gebruiken

                            

Onderbord verboden fietspad te gebruiken

                         

Op landelijke wegen (F99)

                  

Gemengd voet- en fietspad D9

         

Gemengd voet- en fietspad D10