Kies voor de fiets

12/10/2018 - Algemeen

Zondag 14 oktober 2018 kozen we wie de komende zes jaar het gemeentebeleid zal vorm geven. Alle partijen hadden in hun campagnes zowaar aandacht voor de fiets. Opvallend!  De fiets als mogelijke oplossing om de files te verminderen en af en toe ook als een logische schakel in de strijd tegen de luchtvervuiling. Een groot verschil in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en dus zeker al een stap in de goede richting.

Maar de ruimte die men wil geven aan de fiets, daar zit toch nog veel verschil op. 
Waar de ene resoluut de openbare ruimte wil teruggeven aan de voetgangers en de fietsers, blijven andere partijen vaag en blijft de auto de belangrijkste schakel.
Discussies over circulatieplannen en over nieuw te bouwen ondergrondse parkings in de kern geven duidelijk aan dat niet iedereen echt voluit voor de fiets kiest.

En dat is jammer, want het "laaghangend fruit" (de quick wins") is vaak al geplukt. Overal waar men makkelijk fietspaden kon leggen of stallingen zetten, is dat ondertussen wel gebeurd.
In de komende zes jaar moeten hardere keuzes gemaakt worden om het fietsen vanzelfsprekend te maken -ja, ook keuzes tegen de (ruimte voor de) auto.


We geven hier een overzicht van hoe de talrijke afdelingen van de Fietsersbond in Vlaanderen en Brussel ijveren voor een beter fietsklimaat.

Dat begon al een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen met tips voor een wervend fietsbeleid: tien tips aan de toekomstige colleges om een aantrekkelijke fietsgemeente uit te bouwen.
De lokale Fietsersbond-afdelingen pasten die tips aan naar de lokale noden en wensen. En stelden in de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen concrete vragen aan de lokale partijen.

En na de verkiezingen?

Na de verkiezingen herinnerden alle afdelingen van de Fietsersbond de partijen die lokaal onderhandelden over een nieuw bestuur aan de gedane beloftes voor de fiets.
Want voor de Fietsersbond is het helder: kiezen voor de fiets levert een aangename, leefbare en aantrekkelijke gemeente op.
En die keuze moet nu gemaakt worden.

Hieronder een greep uit de acties die werden opgezet naar aanleiding van de verkiezingen op 14 oktober. Deze lijst is verre van volledig, maar illustreert wel hoe actief de Fietsersbond ijvert voor alle fietsers!

Acties in jouw gemeente

 • Aalst: De Fietsersbond Aalst nodigde de burgemeester en schepenen uit voor hun nieuwjaarsreceptie, waarop zij hun visie op het fietsbeleid hebben toegelicht.
 • Aartselaar: Fietsersbond afdelingen van Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel verenigden hun krachten en werkten een fietsrapport uit voor de Antwerpse Zuidrand, de AZURA, over de toestand van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid.
 • Antwerpen-Berchem: De Fietsersbond van Antwerpen-Berchem vraagt meer aandacht voor fietscomfort in hun 10-puntenplan dat ze aan alle politieke partijen bezorgden.
 • Antwerpen-Deurne: Fietsersbond Deurne publiceerde hun "11 maal Deurne fietsdistrict"-plan. 
 • Affligem:  Fietsersbond Affligem stelde een lokaal memorandum op dat ze naar de voltallige gemeenteraad stuurden.
 • Asse: Fietsersbond Asse stelde een 6-punten fietsactieplan op voor Asse, dat ze naar alle lokale politieke partijen, gemeente, burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, verenigingen hebben verspreid.. 
 • Brugge: De Fietsersbond Brugge legde het oor te luister op de autoloze zondag en bezorgde hun 10-puntenplan aan de schepenen.  
 • Deinze: Fietsersbond Deinze was heel actief in aanloop naar de verkiezingen. Ze plaatsten een ludiek filmpje van kinderen op de fiets die scandeerden waarom elke partij in principe voor de fiets zou moeten zijn. Ook stelden ze tien meerkeuzevragen aan alle partijen die opkomen in hun gemeente. 
 • Dendermonde: Ook Dendermonde heeft niet stil gezeten, ze legden elke opkomende partij 12 vragen voor over specifieke fietsproblemen. Je kan hun antwoorden hier terugvinden.
 • Destelbergen: Fietsersbond Destelbergen bevroeg de visie van hun lokale politici over fietsbeleid door middel van zeven concrete stellingen.  
 • Diksmuide: Fietsersbond Diksmuide overhandigde hun memorandum voor een beter fietsbeleid aan de politieke families. Een verslag van deze actie kan je hier vinden.
 • Druivenstreek: De Fietsersbond Druivenstreek organiseerde een mobiliteitsdebat, waarin alle partijen bevestigden dat er meer mensen op de fiets zouden moeten en dat er moet worden ingezet op fietsstraten, conflictvrije kruispunten en autoluwe omgevingen.  
 • Geel: Fietsersbond Geel liet de partijen kleur bekennen door hen te vragen achter welke punten van hun 20-punten Fietsactieplan ze zich konden scharen. Het resultaat kan je hier terugvinden. 
 • Gent: De afdeling Gent bevroeg alle partijen over hun fietsdromen. Je kan deze dromen terugvinden op hun blog 
 • Haaltert: Fietsersbond Haaltert liet hun engagementsverklaring voor Duurzame Mobiliteit ondertekenen door de zes belangrijkste politieke partijen van Haaltert. Je kan de 10 prioriteiten die ze opgelijst hebben voor Haaltert hier vinden.
 • Halle: Fietsersbond Halle organiseerde een debatavond over mobiliteit “Halle Goed Op Weg”, herbeluisteren kan hier.
 • Heist-op-den-berg: Fietsersbond Heist-op-den-berg schreef een aantal voorstellen voor de nieuwe beleidsmakers uit. Daarenboven ijveren ze volop voor een adviesraad mobiliteit in hun gemeente.
 • Herent: Fietsersbond Herent lichtte de programma's van de Herentse partijen door. Hun analyse kan je hier terugvinden.
 • Ieper: Fietsersbond Ieper schreef in de aanloop naar de verkiezingen een kansennota om politici te inspireren bij hun verkiezingsprogramma. Op de autoloze zondag van 16 september organiseerden ze een lijsttrekkersfietstocht, waarbij ze deze kansennota nogmaals overhandigden en met de toekomstige beleidsmakers in gesprek gingen over kansen tot verbetering op bepaalde punten die ze voorbij kwamen. Een fotoverslag van de fietstocht kan je hier terugvinden.
 • Kontich: Fietsersbond Kontich organiseerde een fietstocht gevolgd door een fietsdebat met de zes Kontichse partijen, het verslag van het debat kan je hier terugvinden.
 • Kortrijk: Fietsersbond Kortrijk schreef een toekomstvisie uit voor het fietsbeleid in Kortrijk. Ze hopen met overleg met de bevoegde schepen en dienst de plannen verder te kunnen richting geven richting Kortrijk als echte fietsstad.
 • Leuven: Fietsersbond Leuven deed een rondvraag bij de politieke partijen naar de positieve en negatieve aanpak van het bestuur over de afgelopen jaren, de aanpak die ze voorstellen voor de toekomst, en welke van hun partijkandidaten de fiets gebruiken voor hun dagelijks woon-werk verkeer. De antwoorden kan je hier terugvinden. Daarenboven stelden ze een lijst op met vijftig verbeterpunten voor het fietsbeleid in de volgende bestuursperiode. Vijftig ideeën voor een fietsvriendelijker en verkeersveiliger Leuven!
 • Lier: Fietsersbond Lier werkte samen met Lier Woonplezier acht troeven uit voor Lier, die ze graag nog eens voor jullie op tafel leggen.
 • Mechelen: Fietsersbond Mechelen schreef in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijvige visietekst van 29 actiepunten. De volledige visietekst kan je hier vinden.
 • Melle: Fietsersbond Melle legde legden 8 vragen voor aan de lijsttrekkers in Melle. Ze maakten een analyse van de antwoorden die je hier kan vinden.
 • Sint-Niklaas: Fietsers in Sint-Niklaas willen een prominente plaats krijgen in het beleid van de stad. Daarom schreef de Fietsersbond Sint-Niklaas: “Een aantrekkelijk Sint-Niklaas dankzij een wervend fietsbeleid”. 
 • Temse: De Fietsersbond Temse wil een gemeente waar het aangenaam om fietsen is, waar de fiets het normale vervoermiddel is in dorpscentra, winkelstraten, schoolomgevingen en woonwijken. Daarom schreven ze dit memorandum.
 • Ternat: Fietsersbond Ternat analyseerde alle verkiezingsprogramma’s over hun visie naar duurzame mobiliteit. Hun analyse kan je hier terugvinden
 • Tienen: Fietsersbond Tienen schreef een memorandum met 10 punten voor een sterk gemeentelijk fietsbeleid
 • Zwalm: Fietserbond Zwalm ijvert voor een aantrekkelijk Zwalm dankzij wervend fietsbeleid, schreef er een memorandum over en stelde dit voor aan alle politieke partijen.